arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Bilanciranje duša i novi list

Aktualno

 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Karolina Šimičević: Novosti u plaćanju spomeničke rente

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja prema MRS-u 1
 • Jasminka Rakijašić: Vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
 • dr. sc. Josipa Mrša: Računovodstvo nagrađivanja odanosti kupaca
 • Domagoj Zaloker: Neka pitanja korištenja službenih automobila
 • Irena Slovinac: Računovodstvo trgovine na malo

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir Bajo, Ivana Maletić: Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 • Nikolina Bičanić: Knjiženja tečajnih razlika i valutne klauzule u proračunskom računovodstvu

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Ugovor o djelu - uvjeti za sklapanje i obveze isplatitelja
 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Prividni pravni posao
 • mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod proračunskih korisnika
 • Dinko Lukač: PDV i carina pri uvozu i izvozu dobara (I. dio)
 • Tomo Šnajder: Otpremnina i najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa za 2010.
 • mr. sc. Ljubica Javor: PDV kod usluga zaposlenicima

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Izuzimanje dobara i usluga za poduzetničke i nepoduzetničke potrebe

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Primjena Zakona o javnoj nabavi - pitanja i odgovori
 • Gordana Sedmak – Jednačak: Objedinjena/zajednička nabava u lokalnim jedinicama

Radno pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Određivanje naknade i osnovice za naknadu plaće u posebnim slučajevima

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Specifčnosti pri popunjavanju prijave MPP-1

Financijske vijesti iz svijeta

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Pregled događanja iz svijeta fnancija za listopad 2010.

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Marcela Kir: Liberalizacija odobravanja kratkoročnih fnancijskih kredita nerezidentima