arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Mladić od 60 godina!

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2009. godinu
 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Primjena osobnoga identifikacijskog broja od 1. siječnja 2010.
 • mr. sc. Zlatko Fabijančić, Renata Kalčić: Novosti u oporezivanju PDV-om u 2010.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Dražen Opalić: Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun naknada, doprinosa, spomeničke rente i članarine za 2009.
 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2009. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2009.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2009.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2009.
 • Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje zaliha
 • Mijo Jozić: Financijsko izvještavanje za poslovnu godinu prema Zakonu o tržištu kapitala
 • mr. sc. Žana Pedić: Sprječavanje pranja novca i pristup temeljen na procjeni rizika
 • Neven Baica: Godišnji obračun amortizacije za 2009.

Proračunsko računovodstvo

 • Bernardica Rubčić, Ivana Jakir-Bajo: Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu
 • Nikolina Bičanić: Knjiženja na kraju proračunske godine
 • Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2009. godinu

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2009.

Porezi i doprinosi

 • Željka Marinović: Zakon o trošarinama (II. dio)
 • mr. sc. Nenad Kukić: Razumijevanje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • mr. sc. Ida Dojčić: Korištenje službenih automobila u poslovne i privatne svrhe
 • mr. sc. Ida Dojčić: Obračun kamata od 1.1. 2010.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rokovi podnošenja propisanih obrazaca i poreznih prijava
 • Mirjana Račevska: Neka praktična pitanja kod oporezivanja PDV-om u 2010.
 • Krešimir Vranar: Ulazak poduzetnika u sustav PDV-a od 1.1.2010.
 • Zdravka Barac: Novi obveznici u sustavu PDV-a

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Vugrin: Obrazac R-Sm u 2010. godini
 • Dušanka Marinković Drača: Ovrha na plaći od 1. siječnja 2010.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz plaća u 2010.
 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Godišnji obračun amortizacije za 2009. kod obrtnika

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Posebnosti nekih carinskih postupaka

Javna nabava

 • Instrukcija o sprječavanju sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Poslovanje Banaka

 • Ana Janjušić, Vedran Bartol: Nadzorna izvješća kreditnih institucija za 2009.

Radno pravo

 • Nataša Novaković: Radno vrijeme prema novom Zakonu o radu
 • Dušanka Marinković Drača: Značajne promjene u novom Zakonu o radu

Financijske vijesti iz svijeta i RH

 • Krešimir Jušinski: Pregled događaja iz svijeta financija za prosinac 2009.