arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Sandra Švaljek: Porezna rasterećenja u zemljama EU-a

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Zakon o posebnom porezu na plaće
 • Dušanka Marinković Drača: Podnošenje zahtjeva i dodjela potpore za očuvanje radnih mjesta
 • Renata Kalčić: Izmjena opće stope PDV-a na 23%

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Ulaganje na tuđoj imovini
 • dr. sc. Ivica Pervan: Računovodstveno praćenje promjene tečaja strane valute prema MSFI i HSFI
 • Obveza odabira revizora za 2009. godinu

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Primjeri knjiženja obračuna plaća i drugih naknada
 • Dinko Lukač: Naknade troškova službenih putovanja državnih i javnih službenika i namještenika
 • Zdravka Barac: Oporezivanje komunalne naknade i transfera sredstava PDV-om

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Novi devetomjesečni izvještaj neprofitnih organizacija

Porezi i doprinosi

 • Renata Kalčić: Naknada u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
 • mr. sc. Ida Dojčić: Primjena nove stope PDV-a
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Obveza utvrđivanja poreza na potrošnju u ugostiteljstvu
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezni tretman premija osiguranja i isplata osigurnine

Plaće i naknade plaća

 • Tomo Šnajder: Sezonski radnici – obveze poslodavaca izvan sezone rada
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Primjeri obračuna posebnog poreza na plaće i druge primitke

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Otuđenje obrta

Poslovanje s inozemstvom

 • Marija Lakić: Prodaja strane robe s carinskog skladišta tipa «D»

Javna nabava

 • Mišljenja Uprave za sustav javne nabave

Radni odnosi

 • Dušanka Marinković Drača: Promjene u određivanju novčanih naknada za vrijeme nezaposlenosti

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Prethodno osiguranje

Trgovina

 • Darko Marečić: Primjena zakonskih propisa u djelatnosti trgovine (I. dio)

Obvezni odnosi

 • mr. sc. Josip Šaban: Zakup poslovnoga prostora i najam stana (s primjerima ugovora)

Tebov podsjetnik

 • [bez naslova]