arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Bauk insolventnosti

Aktualno

 • Dušanka Marinković Drača: Odluke Vlade RH o plaćama u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu
 • Renata Kalčić: Uz izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Dušanka Marinković Drača, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nešto o Prijedlozima Zakona

Financije i računovodstvo

 • Nada Petrović: Značaj internog nadzora u otkrivanju nepravilnosti u poslovanju
 • mr. sc. Josip Šaban: Cesija i primjeri ugovora
 • Martina Toth: Obveznice – priznavanje i mjerenje
 • Irena Slovinac: Računovodstvo sitnog inventara

Proračunsko računovodstvo

 • Slavica Malenica: Naplata potraživanja i neka pitanja korištenja proračunskih prihoda

Porezi i doprinosi

 • Zlatan Janeš: Državne potpore male vrijednosti
 • Neven Baica: Rad i praksa učenika i studenata od 1.1.2009.
 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Harmonizacija izravnih poreza u EU
 • Nenad Šimunec: Promjena poreznog tretmana povećanja temeljnog kapitala iz dobiti 2001-2004. Godine
 • mr. sc. Zrinka Perić: Porezno priznavanje troškova za kupljenu odjeću
 • Tomo Šnajder: Zapošljavanje volontera – obveze poslodavaca i prava osiguranika

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti

Poslovanje s inozemstvom

 • Marija Lakić: Poslovi osiguranja između rezidenata i nerezidenata

Javna nabava

 • Dušanka Marinković Drač: Dokazi pravne i poslovne sposobnosti

Radni odnosi

 • mr. sc. Iris Gović: Zakonska zabrana utakmice radnika s poslodavcem
 • dr. sc. Alen Rajko: Prelazak u službu u drugu lokalnu jedinicu na nepuno radno vrijeme (primjer iz prakse)

Mirovinsko osiguranje

 • Željko Janeš: Produženo mirovinsko osiguranje

Trgovina

 • Darko Marečić: Radno vrijeme u trgovini nakon Odluke Ustavnog suda RH
 • Đema Bartulović, Vesna Buntić: Novosti u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Zaštita na radu

 • Nenad Puljić: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Krešimir Jušinski: Pregled financija od 15.6. do 15.7.2009.

Pitajte TEB

 • Prenamjena stanova za prodaju za iznajmljivanje putem operativnog najma
 • Ulaganje u obnovu sredstva koje se daje u najam
 • Poslovni prostor koji nije u vlasništvu obrtnika i amortizacija