arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vlasta Pavličević: Nadzor ugovora iz područja javne nabave

Aktualno

 • mr. sc. Desanka Šegić: Minimalna plaća
 • Javna objava godišnjeg izvješća i rok za održavanje skupštine

Financije i računovodstvo

 • Mijo Jozić: Financijsko izvještavanje prema Zakonu o tržištu kapitala
 • Domagoj Zaloker: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
 • mr. sc. Ivan Žic: Pripajanje kapitalno povezanih društava s ograničenom odgovornošću
 • mr. sc. Vlado Ðurašin: Računovodstveno praćenje ugostiteljske djelatnosti

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir-Bajo: Izrada proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2010-2012. godine

Neprofitne organizacije

 • Dinko Lukač: Naknade troškova službenih putovanja kod neprofitnih organizacija
 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2009.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Davorka Štimac: Novi Pravilnici temeljem Općeg poreznog zakona
 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističke, ugostiteljske i agencijske djelatnosti u 2009.
 • mr. sc. Ljubica Javor: Isporuke dobara i usluga bez naknade
 • Ksenija Cipek: Stipendije u sustavu poreza na dohodak

Plaće i naknade plaća

 • Tomo Šnajder: Rad u nepunom radnom vremenu - obračun poreza i doprinosa

Poslovanje s inozemstvom

 • Marija Lakić, Domagoj Zaloker: Turističke agencije - usluge u svoje ime, a za tuđi račun

Javna nabava

 • Ante Loboja: Dokazivanje sposobnosti izvršenja ugovora u sustavu javne nabave

Radni odnosi

 • Slavica Vuković: Davanje suglasnosti u postupku izdavanja poslovne dozvole strancima
 • Goran Loje: Namještenici u državnoj službi

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Ðukanović: Novi Pravilnik o pravima u obveznom zdravstvenom osiguranju

Menadžment

 • mr. sc. Baldo Hreljac: Upravljanje prihodom soba

Pitajte TEB

 • Gubitak iznad visine kapitala
 • Usluge iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi
 • Definicija smjenskog rada
 • Poklon imovine bez sadašnje vrijednosti