arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. Mladen Vedriš: Dan poslije ... Krize

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Kako izraditi antirecesijski program poduzeća?

Financije i računovodstvo

 • Anđelka Buneta: Upravljanje kvalitetom
 • mr. sc. Josip Šaban: Sklapanje i raskid kupoprodajnog ugovora
 • Nenad Šimunec, dipl. iur.: Smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica
 • Vladimir Cindori: Odgođena porezna imovina i obveze
 • Dragutin Kovačić, dipl. oec.: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Polugodišnji financijski izvještaji

Porezi i doprinosi

 • Dinko Lukač: Naknade troškova za službeno putovanje u zemlji
 • Zdravka Barac: Promet i najam nekretnina kod fizičkih osoba
 • Dražen Opalić: Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
 • Katica Amidžić Peročević: O revalorizaciji i porezu na dobit ili o revalorizaciji kao grijehu prošlosti
 • mr. sc. Ljubica Javor: PDV kod izvoza i uvoza dobara
 • Ksenija Cipek, Maja Bartolić: Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi
 • ... Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća
 • mr. sc. Desanka Šegić: Isplata plaća i naknada materijalnih prava radnika od travnja 2009.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje nabave imovine na leasing u samostalnoj djelatnosti (II. Dio)

Poslovanje s inozemstvom

 • Maja Lakić: Stranci i stjecanje vlasništva nad nekretninama - plaćanje i naplata

Javna nabava

 • Teja Kolar: Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi

Radni odnosi

 • Dušanka Marinković Drača: Godišnji odmori

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Nastavno bolovanje

Izbor iz inozemne literature

 • Krešimir Jušinski: Pregled financija od 15.4. do 15.5.2009.
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Ljudi kao ljudi

 • dr. sc. Majda Rijavec, dr. sc. Dubravka Miljković: Sretni na poslu