arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Djuro Popijač: Posljedice propisivanja minimalne plaće

Aktualno

 • Slavica Vuković: Radno – pravi status stranaca  novela Zakona o strancima
 • mr. sc. Mladen Štahan: Novosti u javnoj objavi GFI- a za obveznike MSFI-a

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Trebaju li mali poduzetnici (ipak) javno objaviti godišnje izvješće putem FINA-e?
 • Zlatan Janeš: Državno jamstvo i državna potpora
 • Neven Baica: Povratni najam
 • Vesna Kavur: Korištenje podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
 • Irena Slovinac: Rashodovanje i otpis materijalne imovine
 • Kristina Toth: Financijski instrumenti – priznavanje i mjerenje

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Pomoći i donacije

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor: PDV na usluge prijevoza zaposlenicima
 • Berislav Matković: Ispravak porezne prijave
 • sc. Sanda Kapetanović: Planiranje u poreznom nadzoru

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Obveze poslodavaca za osobe koje obavljaju poslove u kućanstvu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje nabave imovine na leasing u samostalnoj djelatnosti (I. dio)

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Izrada kvalitetne ponude u javnoj nabavi

Radni odnosi

 • Dušanka Marinković Drača: Otkaz zbog poslovno uvjetovanih razloga
 • Dinko Lukač: Primjer Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim primanjima

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Kako primijeniti čl. 35. i 37. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju?

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Prijava - promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP)

Zaštita na radu

 • Nenad Puljić: Zaštita nepušača, zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radu

Građansko pravo

 • Goran Loje: Besplatna pravna pomoć

Tržište kapitala

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Nova kaznena djela protiv tržišta kapitala

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Krešimir Jušinski: Pregled financija od 15.3. do 15.4.2009.