arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Prof. dr. sc. Barbara Jelčić: Umirovljenici spasitelji zdravstvenog sustava?

Aktualno

 • Tomo Šnajder: Manji doprinosi poslodavcima za osobe koje se prvi puta zapošljavaju

Financije i računovodstvo

 • Branka Viduka, Dragica Kušen: Statistički izvještaji za siječanj – ožujak 2009.
 • dr. sc. Ivica Pervan, Stipe Arbanas: Konsolidacija financijskih izvještaja za 2008. godinu
 • Irena Slovinac: Računovodstvo poslovanja s kreditnim karticama
 • Neven Baica: Događaji nakon datuma bilance
 • Centar za informacije i registre FINA-e: Popunjavanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja - najčešća pitanja i odgovori

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Preneseni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja i uključenje u ovogodišnji financijski plan (proračun)
 • Nikolina Bičanić: Financijski izvještaji za prvo tromjesečje

Neprofitne organizacije

 • Uputa za primjenu Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezne olakšice i poticaji u oporezivanju dobiti
 • mr. sc. Ljubica Javor: Ispravci računa poduzetnika
 • mr. sc. Ana Galušić, Nada Petrović, Zdravko Vukšić: Porezni nadzor prema novom OPZ-u
 • Dinko Lukač: Naknade troškova za službena putovanja u inozemstvo

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Ulaganja i izuzimanja dobara u samostalnoj djelatnosti

Javna nabava

 • Ivančica Marinović: Upute ponuditeljima za pretraživanje objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Poslovanje Banaka

 • Nikolina Vojak, mr. sc. Željko Martišković: Kreditne unije – novost hrvatskog financijskog sustava

Radni odnosi

 • dr. sc. Alen Rajko: Dužnost raspisivanja natječaja (oglasa) za zapošljavanje u javnim ustanovama

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Zaštita na radu

 • Nenad Puljić: Obveze malih poslodavaca u primjeni pravila zaštite na radu

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Novosti u svezi gospodarenja s posebnim kategorijama otpada

Izbor iz inozemne literature

 • Krešimir Jušinski: Pregled financija od 15.2. do 15.3.2009.
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta