arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Dušanka Marinković Drača: Uputama premostiti problem

Aktualno

 • Dragutin Kovačić: Predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu i statističke potrebe

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Izmjene u Izvještaju o promjenama kapitala
 • Vladimir Cindori: Kapital i revalorizacijske rezerve
 • mr. sc. Ivan Žic: Pripajanje kapitalno nepovezanih društava ograničene odgovornosti
 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje rezultata poslovanja, podjela dobiti i pokriće gubitka s osvrtom na porezne posljedice

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Neka pitanja konsolidacije financijskih izvještaja

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Novi tromjesečni izvještaj neprofitnih organizacija

Porezi i doprinosi

 • Tomo Šnajder: Doprinosi prema drugom dohotku - plaći
 • Dražen Opalić: Obračun doprinosa prema najvišoj godišnjoj osnovici za 2008. godinu
 • Jasenka Gleđa: Strane osobe kao stjecatelji nekretnina u Republici Hrvatskoj - s posebnim osvrtom na promjene od 1. veljače 2009.
 • Ksenija Cipek: Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu u obliku porezne olakšice
 • mr. sc. Ljubica Javor: Registracija hrvatskih poduzetnika kao obveznika PDV-a u inozemstvu

Poslovanje s inozemstvom

 • Alen Škudar: Promjene u prijavi inozemnih vlasničkih ulaganja (pravnih i fizičkih osoba)

Javna nabava

 • Ivančica Marinović: Izvješće o javnoj nabavi za 2008. godinu
 • Teja Kolar: Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

Izbor iz inozemne literature

 • Krešimir Jušinski: Kretanja na domaćem i svjetskim tržištima
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Obveze proizvođača i uvoznika u svezi posebnih kategorija otpada

Zdravstveno osiguranje

 • Rodiljne i roditeljske potpore - obveze poslodavaca o izvještavanju korištenja trudničkog, dojenačkog i neplaćenog dopust
 • Ljubica Đukanović: Ostvarivanje prava na stomatološka pomagala

Mirovinsko osiguranje

 • Željko Janeš: Upis umirovljenika u RPO i pravo na mirovinu