arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: TIJAMISU - Ti i ja = mi -> su

Aktualno

 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Osobni identifikacijski broj (OIB) u poreznim postupcima
 • Domagoj Zaloker: Izmijenjeni Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Uz Pravilnik o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
 • Dušanka Marinković Drača: Novi Zakon o radu

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika
 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis
 • Jasminka Rakijašić: Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
 • Domagoj Zaloker: Računovodstvene politike i procjene

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2009. godinu

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja
 • Neven Baica: Prigodno darivanje radnika i djece
 • Zdravka Barac: Vlastita potrošnja u sustavu PDV-a u 2010.
 • Anđela Sesar Toth: Uz novi Zakon o priređivanju igara na sreću
 • mr. sc. Ljubica Javor: Financijske usluge u sustavu PDV-a

Plaće i naknade plaća

 • Tomo Šnajder: Konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće
 • Ljubica Đukanović: Skraćeno radno vrijeme zbog njege djeteta sa smetnjama u razvoju - plaća i naknada plaće
 • Ksenija Vugrin: Izmjena Obrasca R-Sm od 1. siječnja 2010.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka za 2009.

Javna nabava

 • Tatjana Pupić Marijan: Javna nabava telekomunikacijskih usluga

Poslovanje Banaka

 • Vedran Bartol: Novosti u jamstvenom kapitalu

Obvezno pravo

 • mr. sc. Marta Anđel: Načini izračuna sadašnje vrijednosti obveza i potraživanja nastalih u prijašnjim razdobljima

Pitajte TEB

 • Prefakturiranje režijskih troškova kod zakupa
 • Otpis obveza
 • Promjena radnog mjesta i ugovor o radu
 • Otpis obveza
 • Isplate materijalnih prava bivšim radnicima

Tebov podsjetnik

 • [bez naslova]