arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: „Jesu li kamate grijeh“ ili „Kamate kao grijeh“

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

Financije i računovodstvo

 • dr. sc. Ivica Pervan, Boris Peko: Računovodstveno praćenje troškova posudbe
 • Irena Slovinac: Uporaba vlastitih proizvoda, roba i usluga
 • Domagoj Zaloker: Mjenica
 • Krešimir Vranar: Knjiženje viškova i manjkova robe kod obveznika poreza na dobit

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis

Porezi i doprinosi

 • Mirjana Račevska: Oporezivanje prometa rabljenih motornih vozila
 • Neven Baica: Načini priznavanja i obračuna premije osiguranja kao izdatka
 • mr. sc. Jasna Bogovac: Oporezivanje dividende u Europskoj uniji
 • Željka Marinović: Zakon o trošarinama

Plaće i naknade plaća

 • Ljubica Ðukanović: Naknada plaće za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Radnici izaslani na rad u inozemstvo - kako primijeniti međunarodne ugovore?

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Likvidacija obrta

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Marcela Kir: Odgoda liberalizacije odobravanja kratkoročnih kredita nerezidentima
 • Franjo Ibrišimović: Postupak unutarnje proizvodnje s osvrtom na carinsku garanciju
 • Alen Škudar: Statističko istraživanje o transakcijama između matičnih (domaćih) poduzeća u Republici Hrvatskoj i njihovih podružnica u inozemstvu - posebni slučajevi prijenosa imovine

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Izrada i postupanje s troškovnikom

Poslovanje Banaka

 • mr. sc. Branimir Gruić: Prva dopuna sustava statističkog i bonitetnog izvješćivanja

Radno pravo

 • Neven Baica, Dušanka Marinković Drača: Izvanredni otkaz ugovora o radu

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Uvjeti i postupak ostvarivanja mirovine

Izbor iz inozemne literature

 • Krešimir Jušinski: Pregled financija od 20.9. do 20.10.2009.
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

TEB-ov podsjetnik

 • [bez naslova]