arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Katarina Ott: Kakvo je stanje državnog proračuna nakon čak tri rebalansa?

Aktualno

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Prijedlog Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
 • prof. dr. sc. Barbara Jelčić: O posebnom porezu

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Izmjene MSFI-a
 • Irena Slovinac: Računovodstvo djelatnosti prodaje automobila
 • mr. sc. Mladen Štahan: Vlastite (trezorske) dionice i vlastiti poslovni udjeli

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Neki primjeri knjiženja danih kapitalnih pomoći i subvencija kod JLIPRS-a
 • Andreja Milić: Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2009.

Porezi i doprinosi

 • Zdravka Barac: Oporezivanje telekomunikacijskih usluga, radijskog i TV emitiranja
 • Dinko Lukač: Dohodak od imovine i imovinskih prava
 • mr. sc. Srebrenka Pečenjak: Dokumentacija o transfernim cijenama
 • mr. sc. Jasna Bogovac: Oporezivanje dividendi u Europskoj uniji

Plaće i naknade plaća

 • Neven Baica: Poseban porez - knjiženja i kontrole
 • Bojana Percan: Plaće i ostala materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine
 • mr. sc. Iris Gović: Poseban porez i ovrha na plaći radnika

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Promjena sustava oporezivanja – od dobiti na dohodak

Poslovanje s inozemstvom

 • Alen Škudar: Statističko istraživanje o transakcijama između inozemnih poduzeća i njihovih domaćih podružnica

Javna nabava

 • Teja Kolar, Ante Loboja: Okvirni sporazum – normativno rješenje i praksa

Poslovanje Banaka

 • mr. sc. Branimir Gruić: Prilagodbe stanja u novom sustavu izvješćivanja HNB-a

Ustavno pravo

 • prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Sanja Trgovac: Ustavnosudski postupci i njihovi učinci

Trgovina

 • Darko Marečić, Anita Rendić, Irena Slovinac, Lidija Tošić: Primjena zakonskih propisa u djelatnosti trgovine (II. dio)

Menadžment

 • mr. sc. Erik Ružić: Uloga pregovaračke moći u poslovnom pregovaranju

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Krešimir Jušinski: Pregled financija od 15.8. do 18.9.2009.

Tebov podsjetnik

 • [bez naslova]

Prilozi

 • Ljubica Đukanović: Novčane naknade za vrijeme bolovanja