arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Svaki kraj ima svoj novi početak

Aktualno

 • mr. sc. Ivica Mladineo, mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Uvođenje osobnoga identifikacijskog broja
 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Davorka Štimac: Novi Opći porezni zakon – najvažnije promjene i novine

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2008. godinu
 • Neven Baica: Faktoring
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun naknada, doprinosa, članarina i spomeničke rente u 2008.
 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2008. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i donošenja financijskih izvještaja za 2008.
 • mr. sc. Mladen Štahan: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2008.
 • mr. sc. Mladen Štahan: Sastavljanje bilance za 2008.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Knjiženja na kraju proračunske godine
 • Bernardica Rubčić: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2009. godinu
 • mr. sc. Gordana Parać: Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
 • Ivana Jakir Bajo: Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2008. godinu

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2008.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rokovi podnošenja obrazaca i prijava prema poreznim propisima
 • Tomo Šnajder: Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2009.
 • Izmijenjen Pravilnik o porezu na dohodak
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Ugovori o djelu i autorska djela – obračun obveza od 1. siječnja 2009.
 • Nada Petrović, Jasminka Rakijašić: Oporezivanje sredstava za osobni prijevoz
 • Sani Ljubunčić: Porezni poticaji korisnicima slobodnih zona

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Isplata plaća u 2009.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Godišnji obračun amortizacije za 2008. kod obrtnika

Poslovanje Banaka

 • Ivana Usorac: Statistika kamatnih stopa u RH i EU

Revizija

 • Nenad Šimunec: Izmjene Zakona o reviziji

Javna nabava

 • Glorija Raguž: Plan nabave i predmet nabave

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Novi propisi u zdravstvenom osiguranju

Gospodarstvo

 • Milan Stipić: Što donosi novi Zakon o Državnom inspektoratu?

Radno pravo

 • Ljiljana Šplajt: Nova prava nezaposlenih osoba od 1. siječnja 2009.

Ovršno pravo

 • mr. sc. Iris Gović: Ovrha na plaći radnika

Trgovačko pravo

 • Jelena Čuveljak: Ništavost i pobojnost odluka skupštine trgovačkog društva

Objave

 • Lana-Karlovačka tiskara d.d. Karlovac
 • „DERMA“ d.d., Varaždin