arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Vladimir Kovačević: Što je vojska u ratu to je industrija u miru

Aktualno

 • mr. sc. Josip Šaban: Novi Zakon o trgovini i radno vrijeme prodavaonica

Financije i računovodstvo

 • Damir Bolta: Novine u preventivnom sustavu sprječavanja pranja novca
 • dr. sc. Josipa Mrša, Davor Mance: Ispravak pogrešaka u financijskim izvještajima
 • Kata Zeljko: Računovodstvo ugovora o izgradnji
 • mr. sc. Miljenko A. Giunio: Ugovorne i zatezne kamate - prema novom Zakonu o obveznim odnosima
 • Zlatan Janeš: Regionalne državne potpore
 • Neven Baica: Računovodstvo rezerviranja
 • Marina Nekić: Godišnji plan za poticanje zapošljavanja za 2008.

Proračunsko računovodstvo

 • Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2008.
 • Bernardica Rubčić: Osvrt na Uredbu o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative

Porezi i doprinosi

 • Mirjana Paić Ćirić: Mirovanje radnog odnosa i plaćanje doprinosa
 • mr. sc. Ida Dojčić: Novi Zakon o područjima posebne državne skrbi
 • Ana Poljak: Direktna spomenička renta

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme bolovanja

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Viškovi i manjkovi robe u trgovini

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Otvaranje ponuda u javnoj nabavi

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Ponovno određivanje mirovine

Radno pravo

 • Sanja Duspara: Novi Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Obvezno pravo

 • Ivica Crnić: Uračunavanje troškova i kamata kod ispunjenja novčane obveze

Zaštita na radu

 • Fran Marović: Zakon o zaštiti na radu - izmjene i dopune