arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Josip Kregar: Bolonjski proces

Aktualno

 • mr. sc. Zlatko Fabijančić, mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Osobni identifikacijski broj
 • mr. sc. Ivan Kelebuh: NKD 2007. – nove šifre svim poslovnim subjektima u 2008.
 • Dušanka Marinković Drača: Zakon o minimalnoj plaći

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Obveza uskladbe početne bilance kod prve primjene HSFI-a i utjecaj na financijske izvještaje i porez na dobit
 • dr. sc. Josipa Mrša, Hrvoje Katunar: MSFI 6 – Istraživanje i procjena mineralnih resursa
 • Katica Amidžić Peročević: Unos imovine fizičkih osoba u društvo
 • Neven Baica: Vremenska razgraničenja
 • Dragutin Kovačić: Intelektualni kapital – temelj konkurentske prednosti

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Neka pitanja knjigovodstvenog iskazivanja nefinancijske imovine
 • Andreja Milić: Polugodišnji financijski izvještaji

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2008.

Porezi i doprinosi

 • Vesna Brdovnik: Neoporezive isplate dnevnica za službena putovanja, terenskog dodatka i naknade za odvojeni život

Revizija

 • Nenad Šimunec: Obveza revizije financijskih izvještaja i korporativnih radnji

Poslovanje s inozemstvom

 • Sanja Šeničnjak: Aktualnosti u carinskom sustavu - izmjene Carinskog zakona

Poslovanje Banaka

 • Martina Drvar: Elektronički novac- statistički i bonitetni okvir

Javna nabava

 • Gordana Sedmak Jednačak: Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Trgovina

 • Darko Marečić: Posebnosti u uvođenju Knjige popisa
 • Krešimir Vranar: Evidentiranje poslovnih promjena u Knjizi popisa

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Zdravstvena zaštita u inozemstvu

Mirovinsko osiguranje

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Mjere mirovinskog sustava za zadržavanje starijih osoba u svijetu rada

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije

Radno pravo

 • Darko Milković: Dostava otkaza ugovora o radu

Prilozi

 • Dušanka Marinković Drača, Neven Baica: Godišnji odmori – od planiranja do prava na korištenje