arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • TO ONE: Najvažnije lekcije su naučene

Aktualno

 • Ljiljana Marušić: Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju – osiguranici s nepunim radnim vremenom, udovci i udovice iz izvanbračnih zajednica
 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Novine u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja – ukinuta administrativna pristojba

Financije i računovodstvo

 • Vesna Kavur: Poslovne informacije – izvor konkurentske prednosti poduzetnika
 • dr. sc. Ivica Pervan: Konsolidirani financijski izvještaji za 2007. godinu
 • mr. sc. Damir Krajačić: Osvrt na Hrvatske standarde financijskog izvještavanja
 • Jasminka Rakijašić: Prikaz Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
 • mr. sc. Mladen Štahan: Komentar Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja
 • Vladimir Cindori: Nematerijalna imovina
 • Antun Burić: Investicijski fondovi – vrste, karakteristike i osnovne razlike
 • Vesna Kavur, Dragutin Kovačić: Ekonomija znanja – treća revolucija

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Pomoći od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija kod JLIP(R)S-a

Porezi i doprinosi

 • Mirjana Račevska: Provedba oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma s EU - izmjena Pravilnika o PDV-u s primjenom od 26.3.2008.
 • mr. sc. Ljubica Javor, Zagreb: PDV kod isporuka dobara i usluga između matičnog društva i podružnice

Plaće i naknade plaća

 • mr. Desanka Šegić: Isplata plaća i naknada materijalnih prava u 2008.
 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Mjenjačko poslovanje

Poslovanje Banaka

 • Predrag Biškup: Uputa za statističko i bonitetno izvješćivanje

Javna nabava

 • Dušanka Marinković Drača, mr. sc. Josip Šaban: Primjena Zakona o javnoj nabavi

Gospodarstvo

 • Zlatan Janeš: Povrat državne potpore

Trgovina

 • Darko Marečić: Označavanje tekstilnih proizvoda, obuće i hrane prema novim Pravilnicima

Radno pravo

 • Darko Milković: Primjena Zakona o radu
 • Igor Radelić: Zabrana takmičenja radnika s poslodavcem

Ovršno pravo

 • mr. sc. Iris Gović: Utjecaj izmjena i dopuna Obiteljskog zakona na prednosni red kod ovrhe na plaći

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije