arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Viktor Gotovac: Treba li Hrvatskoj zakon o minimalnoj plaći?

Aktualno

 • mr.sc. Mladen Štahan, Jasminka Rakijašić: Prva primjena HSFI-a i novi financijski izvještaji za 2008. godinu

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Josip Šaban: Čuvanje dokumentacije prema posebnim propisima i vlastitim potrebama
 • Zdravko Vukšić: Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije
 • Nada Petrović: Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca
 • Branka Viduka, Dragica Kušen: Statistički izvještaj za siječanj – ožujak 2008. godine

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Gordana Parać: Uz Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna i Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola
 • Bernardica Rubčić, Ivana Maletić: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2008. godinu
 • Nikolina Bičanić: Financijski izvještaji za prvo tromjesečje

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Primjeri knjiženja u računovodstvu neprofitnih organizacija II. dio

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor: Primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Ksenija Cipek, Maja Bartolić: Sadržaj evidencija i izračun državnih potpora za obrazovanje i izobrazbu
 • mr. sc. Dubravka Sekulić Grgić: Software (softver) - autorska naknada ili dobit od poslovanja?

Plaće i naknade plaća

 • Vesna Šiklić Odak: Materijalna prava državnih službenika i namještenika

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Privremeni uvoz strojeva za lohn poslove bez plaćanja najma

Poslovanje Banaka

 • mr. sc. Branimir Gruić: Novi sustav statističkog i bonitetnog izvješćivanja

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Povrat dijela doprinosa za ozljede na radu za razdoblje od 1. siječnja do 2. kolovoza 2006.

Mirovinsko osiguranje

 • mr. sc. Mihovil Rismondo: Prava iz mirovinskog osiguranja na temelju rada i osiguranja u državama nasljednicama SFRJ
 • Vesna Blagojević, dipl. iur.: Pravo na doplatak za djecu

Obvezno pravo

 • Ivica Crnić, dipl. iur.: Zastara

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije