arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Ante Tomić: Neodoljiv zov kartice

Aktualno

 • mr. sc. Ida Dojčić: Državne potpore za obrazovanje i izobrazbu

Financije i računovodstvo

 • Vladimir Cindori: Odgođena porezna imovina i obveze
 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje rezultata poslovanja, podjela dobiti i pokriće gubitka s osvrtom na porezne posljedice
 • Branka Viduka, Dragica Kušen: Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2007. godinu

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Neka pitanja konsolidacije financijskih izvještaja

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Primjeri knjiženja u računovodstvu neprofitnih organizacija

Porezi i doprinosi

 • Damira Benc, Jasenka Sučec, Josip Masnić: Ostvarivanje poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • Uputa o sastavljanju prijave poreza na dobit za 2007. godinu
 • Vesna Brdovnik: Dohodak od osiguranja
 • Zdravka Barac: Naknada štete ili oporeziva isporuka?
 • Mišljenja Ministarstva financija
 • Tomo Šnajder: Najviša godišnja osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za 2007.

Poslovanje s inozemstvom

 • Alen Škudar: Prijava inozemnih vlasničkih ulaganja za podružnice

Javna nabava

 • Ivančica Marinović: Izvješćivanje u sustavu javne nabave za 2007. godinu
 • Zvonimir Jukić: Objave u elektroničkom oglasniku javne nabave

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Neprekidno i nastavno bolovanje

Radno pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Provođenje izbora za radnička vijeća

Pravo trgovačkih društva

 • mr. sc. Jelena Čuveljak: Novosti u vođenju knjige poslovnih udjela
 • Josip Šimović: Prokura

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Pitajte TEB

 • Sistematski pregledi
 • PDV na amortizaciju automobila iznad 400.000,00 kn
 • Ovrha na plaći

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije