arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Drago Kovačić: Putopis: S TEB-om i FINA-om Lijepom našom

Aktualno

 • mr. sc. Josip Šaban: Što donose izmjene Zakona o javnoj nabavi?
 • Dubravka Radovanić, Marin Hrešić: Uz novi Zakon o tržištu kapitala

Financije i računovodstvo

 • Neven Baica: Godišnji obračun amortizacije
 • dr. sc. Ivica Pervan, Boris Peko: Vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme nakon početnog priznavanja
 • Irena Slovinac: Računovodstvo gotovih proizvoda
 • Nada Petrović: Likvidacija trgovačkog društva

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2008. godinu

Porezi i doprinosi

 • Tomo Šnajder: Obveze doprinosa prema drugom dohotku
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Božićnice i darovi djeci
 • Zdravka Barac: Oporezivanje prometa nekretninama
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezni tretman pozajmica i kamata
 • Tomo Šnajder: Obveze doprinosa prema primicima od imovine od 1. siječnja 2009.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaća

Poslovanje Banaka

 • Martina Drvar: Novine u Zakonu o kreditnim institucijama

Radni odnosi

 • mr. sc. Viktor Gotovac: Prestanak ugovora o radu navršenjem dobi od 65 godina života i 20 godina staža osiguranja

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Uvjeti i postupak ostvarivanja mirovine

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Rodiljne i roditeljske potpore od 1. siječnja 2009.

Trgovačko pravo

 • Nenad Šimunec: Rezerve trgovačkog društva

Gospodarstvo

 • Dubravka Jadro: Ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda
 • Sandra Vajda: Nove obveze proizvođača i posjednika otpada u Republici Hrvatskoj

Tebov podsjetnik

 • [bez naslova]

Objave

 • Građevinarstvo i proizvodnja Rijeka d.d., Rijeka
 • BRIONI d.d. , Pula
 • „DERMA“ d.d., Varaždin
 • Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d., Krk
 • Kamenolom Fužinski Benkovac d.d., Fužinski Benkovac
 • METEOR d.d. Ðakovo
 • TERMOPLIN d.d. Varaždin
 • Plamen – International d.o.o. Požega

Prilozi

 • Marija Šarić, Krešimir Vranar: Popis imovine i obveza