arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

  • Saša Orčić: Jesen (na) tržišt(im)a kapitala

Aktualno

  • mr. sc. Mladen Štahan: Što napraviti uz prvu primjenu novog Zakona o računovodstvu i HSFI-a?

Financije i računovodstvo

  • Irena Slovinac: Računovodstvo proizvodnje
  • mr. sc. Josip Šaban: Naplata izdanih računa
  • Kristijan Cinotti, Mirela Copot: Podjela društva

Proračunsko računovodstvo

  • Nikolina Bičanić: Godišnji popis

Porezi i doprinosi

  • Sani Ljubunčić: Izmjene Zakona o slobodnim zonama
  • mr. sc. Ljubica Javor: PDV na usluge u odnosima s inozemstvom
  • Neven Baica: Oporezivanje primitaka članova uprave trgovačkih društava

Plaće i naknade plaća

  • Tomo Šnajder: Najniža mjesečna osnovica i minimalna plaća
  • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Doprinosi u 2009. – osnovice, obveznici, stope i rokovi
  • Sanda Pipunić, Vesna Šiklić Odak: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – plaće i materijalna prava

Poslovanje obrtnika

  • Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit

Poslovanje s inozemstvom

  • Branka Tuđen: O utvrđivanju carinske vrijednosti robe

Poslovanje Banaka

  • mr. sc. Branimir Gruić: Statistika investicijskih fondova u EU

Pitajte TEB

  • Pri prodaji iz pokretnih kamiona ne postoji obveza izdavanja računa
  • Podmirenje obveza vlastitih proračunskih korisnika
  • Ugovaranje valutne klauzule

Objave

  • Vetropack grupa d.d., Hum na Sutli
  • Vetropack straža d.d., Hum na Sutli

Javna nabava

  • Dušanka Marinković Drača: Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

Zdravstveno osiguranje

  • Ljubica Đukanović: Naknada za vrijeme bolovanje obrtnika

Mirovinsko osiguranje

  • Vesna Dejanović: Isplate plaća po sudskim presudama i izvansudskim nagodbama u sustavu mirovinskog osiguranja

Radni odnosi

  • dr. sc. Alen Rajko: Namještenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zaštita na radu

  • Nenad Puljić: Provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zašstiti na radu

Izbor iz inozemne literature

  • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta