arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Mafijaši, batinaši i korumpirani profesori

Aktualno

 • Tomo Šnajder: Doprinosi za osobe u radnom odnosu u 2009.

Financije i računovodstvo

 • Branka Viduka, Dragica Kušen: Statistički izvještaji za siječanj – rujan 2008.
 • dr. sc. Ivica Pervan: Ulaganja u nekretnine
 • Irena Slovinac: Računovodstvo nabave i utroška sirovina i materijala
 • Vladimir Cindori: Računovodstvo trgovine u tranzitu

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir Bajo, Nikolina Bičanić: Zaduživanje kod proračuna i proračunskih korisnika

Plaće i naknade plaća

 • Daliborka Madžarac: Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
 • Sanda Pipunić, Vesna Šiklić Odak: Državni službenici i namještenici – primjena novog Kolektivnog ugovora

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Dinka Antić: Oporezivanje stranih pravnih osoba u sustavu PDV-a u Bosni i Hercegovini
 • Vesna Brdovnik: Utvrđivanje i oporezivanje dohotka od imovine
 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Porezna oslobođenja u prometu nekretnina
 • Sanda Kapetanović: Aktivnosti protiv porezne utaje na području PDV-a

Poslovanje s inozemstvom

 • Sanja Šeničnjak: Primjena Carinskog zakona – odgoda plaćanja duga, unutarnja proizvodnja, ovlašteni primatelji

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Pravo hrvatskih branitelja na dodatak na mirovinu

Građansko procesno pravo

 • Domagoj Frntić: Značajne promjene u parničnom postupku

Trgovina

 • Boris Lamza: Nabava robe iz uvoza, zaduženje u maloprodaji i prodaja na malo i veliko

Revizija

 • mr. sc. Filip Brekalo: Materijalna značajnost u postupcima revizije

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Dokumentacija za nadmetanje kao temelj postupka javne nabave

Turizam i ugostiteljstvo

 • Koraljka Ladešić Masnec: Pružanje usluga u seljačkom domaćinstvu

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Pitajte TEB

 • Otpis obveza
 • Invalidnost i tjelesno oštećenje
 • Plaćanje PDV-a na ino-usluge
 • Rad umirovljenika - vojne osobe
 • Obvezno traženje propisanih certifikata ponuditelja

Objave

 • DRVOPROIZVOD d.d. Jastrebarsko
 • Grupa Tehnika d.d., Zagreb
 • Vodogradnje d.d. Varaždin
 • Alstom Hrvatska d.o.o., Karlovac