arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Titula na dar

Aktualno

 • Mladen Nagoda: Novi Pravilnik o popisu robe u trgovini na malo
 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2007. Godinu

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Miljenko A. Giunio: Stope zateznih i ugovornih kamata od 1. siječnja 2008.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun naknade, doprinosa, naknade, članarina i spomeničke rente za 2007.
 • Andreja Švigir: Konačni obračun amortizacije
 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanom toku
 • dr. sc. Boris Tušek: Bilješke uz financijske izvještaje za 2007. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2007.
 • mr. sc. Mladen Štahan: Sastavljanje bilance za 2007.
 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i donošenja financijskih izvještaja za 2007.
 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2007. Godinu
 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Knjiženja na kraju proračunske godine
 • Ivana Jakir Bajo: Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2007.
 • Andreja Milić: Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Zdravko Baica: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 2007.

Porezi i doprinosi

 • Neven Baica: Primici učenika i redovitih studenata
 • Irena Alajbeg: Pregled ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj
 • mr. sc. Zdravko Baica: Oporezivanje manjkova
 • Zvonko Koprivčić: Promet novčanih tražbina
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rokovi podnošenja poreznih prijava
 • Srebrenka Pečenjak, Jasna Stivan: Pismo podrške (Letter of Comfort) između povezanih osoba
 • ... Mišljenja Ministarstva financija
 • mr. sc. Ida Dojčić: Državne potpore istraživanju i razvoju

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun i isplata plaća u 2008.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: 31. siječanj – rok za predaju ID-1, IP i Potvrde

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Godišnji obračun amortizacije
 • Dušanka Marinković Drača: Novi Kolektivni ugovor za obrtnike

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Marcela Kir: IBAN – međunarodni broj bankovnog računa

Poslovanje Banaka

 • Predrag Biškup, Branimir Gruić: Statističko izvješće banaka u Europskoj uniji

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Količinsko i vrijednosno planiranje javne nabave

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknade za ozljede na radu od 1. siječnja 2008.

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Prava osiguranika drugog stupa mirovinskog osiguranja

Gospodarstvo

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Nedopuštena trgovina dionicama i drugim vrijednosnim papirima

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Pitajte TEB

 • Obavljanje zdravstvene djelatnosti u trgovačkom društvu i PDV
 • PDV i vrijednosno usklađenje potraživanja
 • Razmjena dobara i PDV
 • Ovrha na naknadu za bolovanje

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije