arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Ipak samo mrvice!

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Što donosi Prijedlog novog Zakona o računovodstvu?

Financije i računovodstvo

 • Darko Karić: Metoda ocjene financijske efikasnosti (profitabilnosti) investicijskog projekta
 • Sanja Fišer: Novine u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva
 • Vladimir Cindori: Gubici u poslovanju trgovačkih društava
 • Andreja Švigir: Tečajne razlike
 • Nada Petrović: Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina

Proračunsko računovodstvo

 • mr.sc. Gordana Parać: Oblici nadzora proračunskih sredstava

Porezi i doprinosi

 • Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak
 • Zdravka Barac: Izmjena stope PDV-a na novine i časopise
 • Višnja Felker, Sintija Perinić Šarić: PDV na usluge turističkih agencija
 • Bruna Kašnjar: Oporezivanje dohodaka fizičkih osoba - nerezidenata u Hrvatskoj
 • Vesna Brdovnik: Oporezivanje dohotka umjetnika

Plaće i naknade plaća

 • Tomo Šnajder: Otpremnine i najviša godišnja osnovica
 • mr. Desanka Šegić: Regres za godišnji odmor u 2007. godini

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Promjena sustava oporezivanja – od dobiti na dohodak

Poslovanje s inozemstvom

 • Alen Škudar: Podaci za sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i međunarodnih ulaganja - izmjena Odluke

Banke

 • prof. dr. Lajoš Žager, mr. sc. Sanja Sever: Financijski pokazatelji za analizu poslovanja banaka

Revizija

 • Novi pravilnici Hrvatske revizorske komore

Javna nabava

 • mr. sc. Zdravko Baica: Postupak nabave roba, radova i usluga male vrijednosti

Turizam i ugostiteljstvo

 • Renata Tomljenović: Izmjene Zakona o boravišnoj pristojbi
 • mr. sc. Jasenka Štiglec: Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu

Radni odnosi

 • Alen Rajko: Radno pravni položaj „zviždača“

Pravo trgovačkih društva

 • Bogoljub Raffaeli: Ugovori o zajmu

Menadžment

 • prof. dr. Đurđica Fučkan: Preskriptivni pristup oblikovanju strategiji

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Pitajte TEB

 • Obveze nasljednika obrta
 • Pravo na regres

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije