arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Treba li uvesti ovlaštenje za računovodstvene poslove?

Aktualno

 • Branka Viduka, Dragica Kušen: Polugodišnji statistički izvještaji

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Miljenko Giunio: Uračunavanje ispunjenja kod plaćanja
 • Ivana Bertić: Zadruge
 • mr. sc. Ida Dojčić: Računovodstveno praćenje poreza po odbitku
 • Andreja Kajtaz: Konferencija o elektroničkom poslovanju - Kako e?

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Proračunsko planiranje i klasifikacije

Porezi i doprinosi

 • Mišljenja Ministarstva financija
 • Neven Baica: Loko vožnja
 • Berislav Matković: Prigovor i žalba u poreznom postupku
 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih i agencijskih usluga PDV-om
 • Višnja Felker, Sintija Perinić Šarić: Oporezivanje pomorskih agencijskih poslova

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Desanka Šegić: Statistički izvještaj o plaćama i materijalnim pravima
 • Vesna Brdovnik: Oporezivanje plaća ostvarenih u inozemstvu
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Najniže plaće od 1994. do 2007.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti

Poslovanje s inozemstvom

 • Frano Ibrišimović: Privremeni uvoz robe uz potpuno oslobođenje od plaćanja carine i poreza

Banke

 • Krešimir Vranar: Polugodišnja nadzorna izvješća banaka – podsjetnik

Javna nabava

 • ... Propisan je Kontni plan društava za osiguranje i reosiguranje
 • mr. sc. Zdravko Baica: Postupak nabave roba, radova i usluga male vrijednosti

Gospodarstvo

 • mr. sc. Mirko Grubišić: Nova Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007.
 • Zlatan Janeš: Državne potpore male vrijednosti
 • ... Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Zdravstveno osiguranje osoba koje su izgubile status učenika/studenta

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Rekapitulacija podataka za mirovinsko osiguranje

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Pitajte TEB

 • Plaćanje gotovinom u stranim sredstvima plaćanja
 • Povećanje temeljnog kapitala
 • Obračun amortizacije
 • Naknadni popusti i ispravak pretporeza

Ljudi kao ljudi

 • Ljiljana Buhač, prof.: Znate li se nositi s kritikom?

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije