arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Plaćate li previše?

Aktualno

 • doc. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Sanja Sever, dipl. oec.: Standardi financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Obračunski načini plaćanja - asignacija i preuzimanje duga
 • Nada Petrović: Komisioni poslovi
 • mr. sc. Ivan Žic: Dobici i gubici od ulaganja u druga društva
 • mr. sc. Mladen Štahan: Evidentiranje troškova reprezentacije, promidžbe, sponzorstava, donacija i darova

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Polugodišnje izvještavanje proračunskog računovodstva

Porezi i doprinosi

 • prof. dr. sc. Barbara Jelčić: Okrugli stol „Porezni sustav i porezna politika po mjeri Hrvatske“
 • Mišljenja Ministarstva financija
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Drugi dohodak
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezni tretman sredstava za osobni prijevoz
 • Zdravka Barac: Plaćanje PDV-a na najam prijevoznih sredstava i pokretnih dobara
 • Mirjana Račevska: Naknadna promjena osnovice poreza na dodanu vrijednost

Plaće i naknade plaća

 • Ljubica Đukanović: Utvrđivanje naknade plaće za bolovanje na teret Zavoda
 • Ksenija Vugrin: Korektivni Obrasci R-Sm

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje nabave i prodaje dugotrajne imovine

Poslovanje s inozemstvom

 • Vesna Gilja, Srebrenka Pečenjak: Prodaja robe s konsignacijskog skladišta
 • Nenad Jalšovečki: Unošenje i iznošenje gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Neka pitanja primjene Zakona o javnoj nabavi

Ugostiteljstvo

 • Renata Tomljenović: Predložene izmjene Zakona o boravišnoj pristojbi
 • mr. sc. Jasenka Štiglec: Radno vrijeme u ugostiteljstvu

Radni odnosi

 • Dušanka Marinković Drača: Primjena Zakona o radu

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Produženo mirovinsko osiguranje

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Pitajte TEB

 • Povećanje plaće po osnovi radnoga staža
 • Prodaja zemljišta u proračunskom računovodstvu
 • Isplata naknade članu poglavarstva
 • Oporezivost SAPARD sredstava
 • Nastanak obveze PDV-a kod prodaje robe uz odgodu plaćanja
 • Račun sastavljen na elektroničkom računalu

Ljudi kao ljudi

 • dr. sc. Dubravka Miljković, dr. sc. Majda Rijavec: Samo da ne moram ništa raditi!

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije