arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor: PDV i usluge u odnosima s inozemstvom
 • Mišljenja Ministarstva financija
 • Vesna Brdovnik: Oporezivanje plaća radnika izaslanih na rad u RH
 • Ksenija Cipek: Naknada štete zbog posljedica nesreće na radu
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezno priznata vrijednosna usklađenja imovine

Pitajte TEB

 • Donacije nefinancijske imovine u proračunskom računovodstvu
 • Visina naknade plaće za vrijeme bolovanja i ozljeda na radu
 • Odricanje od potraživanja za kamate

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Mirovinsko osiguranje

 • mr. sc. Mihovil Rismondo: Primjena ugovora o socijalnom osiguranju
 • Vlatko Mrša: Djelomično obeštećenja još dviju skupina korisnika mirovina

Gospodarstvo

 • mr. sc. Darko Manojlović: Evidentiranje subjekata koji posluju s hranom

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Postupci javnih nabava prema direktivama

Revizija

 • Jasminka Rakijašić: Registri revizora
 • dr. sc. Verica Akrap: Rizici i revizija u okruženju informacijske tehnologije

Poslovanje s inozemstvom

 • Nenad Jalšovečki: Izdaci za službena putovanja u inozemstvo

Plaće i naknade plaća

 • Tomo Šnajder: Obveza doprinosa za izaslane radnike

Aktualno

 • Nevenka Mirković, Jasna Pap: Prijava i odjava statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Otuđenje obrta

Uvodnik

 • mr. sc. Mihovil Rismondo: Iznenađenje

Financije i računovodstvo

 • dr. sc. Ivica Pervan: Konsolidacija financijskih izvještaja za 2006. prema revidiranom MRS-u 27
 • Berislav Matković: Kaznene i prekršajne odredbe Zakona o računovodstvu
 • Zdravko Vukšić: Porezna obilježja informacijskih proizvoda i usluga
 • ...: Pravilnik o obveznom sadržaju poslovnih i financijskih izvješća ovlaštenih društava

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Aktualnosti u proračunskom poslovanju

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije