arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Barbara Jelčić: Ukinuti kazneni porezi

Aktualno

 • mr. sc. Dubravka Sekulić Grgić: Oporezivanje dobiti prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Financije i računovodstvo

 • Branka Viduka, Dragica Kušen: Tromjesečni statistički izvještaji
 • mr. sc. Mladen Štahan: Pozicije računa dobiti i gubitka i bilance za 2006. usuglašene s MSFI-ima
 • dr. sc. Josipa Mrša, mr. sc. Sanjin Stanković: Računovodstvo promjena računovodstvenih politika prema izmijenjenom MRS 8-u
 • Domagoj Zaloker: Obračunski načini plaćanja – prijeboj i cesija
 • Zdravko Vukšić: Računovodstvena obilježja informacijskih proizvoda i usluga

Proračunski korisnici

 • Nikolina Bičanić: Tromjesečni financijski izvještaji i druge

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Zdravko Baica: Dugotrajna imovina i uporaba Fonda B

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Vlado Ðurašin: Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
 • Krešimir Vranar: Izuzimanje dobara iz obrta
 • Mišljenja Ministarstva financija
 • Mitja Premrl: Poslovanje inozemnih društava u Republici Sloveniji
 • Zdravka Barac: Promet novoizgrađenih nekretnina bez prava na odbitak pretporeza
 • mr. sc. Ljubica Javor: PDV i usluge u odnosima s inozemstvom
 • Nidžara Midžić, Anes Muslimović: Oporezivanje PDV-om inozemnih poduzetnika koji posluju u Bosni i Hercegovin

Plaće i naknade plaća

 • Ninoslav Bartulović: Obračun naknade plaće zbog bolovanja dužeg od 12 mjeseci - ispravak

Poslovanje s inozemstvom

 • Željko Dominis: Carinski postupak u putničkom prometu s inozemstvom

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Kada se mora poništiti postupak javne nabave?

Radno pravo

 • Kristian Plazonić: Naknada štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora

Obvezno pravo

 • Bogoljub Raffaeli: Ugovor o ortaštvu

Računovodstvena početnica

 • Andreja Švigir: Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije

Pitajte TEB

 • Usklađivanje vrijednosti dionica
 • Novčana sredstva kao jamstvo za povrat ambalaže podliježu PDV-u
 • Prodaja imovine i iskazivanje po procijenjenoj vrijednosti- proračunsko računovodstvo