arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Dušanka Marinković Drača, dipl. iur.: Socijalnim partnerstvom do stabilnosti i razvoja

Aktualno

 • Branka Viduka, Dragica Kušen: Godišnji financijski izvještaj za 2007.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje rezultata poslovanja, raspodjela dobiti i pokriće gubitka s osvrtom na porezni aspekt
 • Nenad Jalšovečki: Mjenica -sredstvo plaćanja, kreditiranja i osiguranja plaćanja
 • Kristijan Cinotti: Transferne cijene

Proračunski korisnici

 • Ivana Jakir-Bajo, doc. dr. sc. Saša Marenjak: Temeljne značajke i zakonodavni okvir javno-privatnog partnerstva

Porezi i doprinosi

 • Nada Petrović: Oporezivanje javnobilježničke djelatnosti
 • mr. sc. Ida Dojčić: Kako umanjiti osnovicu poreza na dobit?
 • Tomo Šnajder: Naknadna uplata doprinosa za MO otpisanih zbog zastare

Plaće i naknade plaća

 • Ana Šašić Šojat: Prava roditelja s težim smetnjama u razvoju
 • Ninoslav Bartulović: Pravo na rodiljni dopust i naknadu plaće

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća

Poslovanje s inozemstvom

 • Nenad Jalšovečki: Privremeni uvoz robe u zakup

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Turizam i ugostiteljstvo

 • Koraljka Ladešić Masnec: Ugostiteljska i turistička djelatnost
 • Maja Magdić Hanžek: Zaštita putnika u turističkoj djelatnosti

Menadžment

 • dr. sc. Fikreta Bahtijarević Šiber: Upravljanje poslovnom etikom u organizacijama

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Novi propisi za gospodarenje otpadom

Obvezno pravo

 • mr. sc. Jelena Čuveljak: Zastara u obveznim odnosima

Računovodstvena početnica

 • Andreja Švigir: Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije

Pitajte TEB

 • Uračunavanje poreza plaćenog na dobit ostvarenu u inozemstvu
 • Donacija u inozemstvo
 • Priznavanje uzdržavanih članova u godišnjoj poreznoj prijavi