arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Saša Orčić: Kako uložiti 30.000,00 kuna?

Aktualno

 • mr. sc. Ljubica Javor: Konačni obračun PDV-a za 2006.
 • Katica Amidžić - Peročević: Popunjavanje prijave poreza na dobit za 2006.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Dokazi za korištenje određenih osobnih odbitaka
 • Vesna Brdovnik: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2006.

Financije i računovodstvo

 • Andreja Švigir: Računovodstveni i porezni aspekt revalorizacije
 • dr. sc. Boris Tušek: Dugotrajna materijalna imovina prema revidiranom MRS-u 16

Proračunski korisnici

 • Andreja Kusaković: Izmjene i dopune Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezno (ne)priznavanje otpisa potraživanja
 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju
 • Sani Ljubunčić: Zakon o poticanju ulaganja
 • ..... Naknada za općekorisnu funkciju šuma
 • Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Ninoslav Bartulović: Obračun naknade plaće zbog bolovanja dužeg od 12 mjeseci

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje dohotka obrtnika

Poslovanje s inozemstvom

 • Sanja Šeničnjak: Novosti u carinskim propisima
 • Alen Škudar: Izvještavanje o vlasničkim ulaganjima iz inozemstva i u inozemstvo

Bankarstvo

 • Marija Mijatović Jakšić, Jasna Vlašić: Štedna banka i kreditna unija

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Izrada godišnjeg plana nabave i osnivanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave

Turizam i ugostiteljstvo

 • Koraljka Ladešić-Masnec: Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Pitajte TEB

 • Zatvaranje računa u inozemstvu
 • Ulaganja u nekretnine po fer vrijednosti

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije