arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Izbori

Aktualno

 • Ninoslav Bartulović: Visina naknade plaće za obvezni rodiljni dopust od 1. siječnja 2008.
 • Tomo Šnajder: Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2008.

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Leasing
 • mr. sc. Miljenko A. Giunio: Ugovorne kamate - novo određenje stopa od 1. siječnja 2008.
 • Nada Petrović: Zakup poslovnog prostora s računovodstvenog i poreznog aspekta

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir-Bajo: Knjigovodstvene evidencije u sustavu lokalnih riznica
 • Vesna Šiklić Odak, dipl. iur.: Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
 • Nikolina Bičanić: Aktualnosti u proračunskom računovodstvu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Priznavanje pretporeza u obrtništvu

Porezi i doprinosi

 • Katica Amidžić Peročević: Oporezivanje troškova reprezentacije, promidžbe te darovanja u 2007
 • Mišljenja Ministarstva financija
 • Zdravka Barac: Iznajmljivanje pokretnih dobara u sustavu PDV-a

Plaće i naknade plaća

 • Tomo Šnajder: Godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od nesamostalnog rada
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Božićnice i darovi djeci

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Iva Kopecki: Ulaganja rezidenata u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Analiza

 • dr. sc. Isa Myftari: Kalkuliranje troškovnog cilja

Radno pravo

 • Nino Rašić: Rad stranaca u Republici Hrvatskoj

Ovršno pravo

 • Iris Gović: Ovrha na plaći

Trgovačko pravo

 • mr. sc. Josip Šaban: Stupio je na snagu novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava

Gospodarstvo

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Primjena Zakona o tržištu vrijednosnih papira

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije