arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Računovođe i poezija

Aktualno

 • Ljiljana Marušić: Ostvarivanje i određivanje mirovina u I. stupu mirovinskog osiguranja

Financije i računovodstvo

 • Andreja Kajtaz: Elektronički potpis i njegove mogućnosti
 • Andreja Švigir: Troškovi posudbe sukladno MRS-u 23
 • mr. sc. Mladen Štahan: Evidentiranje i izvještavanje o otuđenju materijalne imovine
 • dr. sc. Ivica Pervan: Obračun amortizacije - prema MSFI ili poreznim propisima?

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Proračunski transferi - pomoći, donacije i subvencije

Porezi i doprinosi

 • Tomo Šnajder: Pomorci u sustavu obveznog osiguranja
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezni tretman pozajmica
 • Jasminka Rakijašić: Oporezivanje primitaka od dodjele i opcijske kupnje vlastitih dionica
 • Neven Baica: Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
 • . . . Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Krešimir Rožman: Ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz plaća po sudskoj presudi

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit

Poslovanje s inozemstvom

 • Nenad Jalšovečki: Otvaranje deviznog računa u inozemstvu

Banke

 • Martina Drvar: Bonitetna izvješća banaka u Europskoj uniji

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknade za vrijeme bolovanja obrtnika

Gospodarstvo

 • Lino Fučić: Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Ljudi kao ljudi

 • dr. sc. Dubravka Miljković, dr. sc. Majda Rijavec: Možemo li biti mudriji?

Pitajte TEB

 • Evidentiranje dobitaka od prodaje vlastitih dionica
 • Evidencije pomoći izravnanja
 • Obveznici II. stupa mirovinskog osiguranja
 • Metode amortizacije
 • Rad blagdanom u preraspodjeli radnog vremena

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije