arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2006.godinu

Uvodnik

 • mr. sc. Hrvoje Tadin: Ulaganje u hrvatske dionice

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanom toku
 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja financijskih i drugih izvještaja za 2006. godinu
 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun doprinosa, naknada, članarina i spomeničke rente
 • mr. sc. Mladen Štahan, mr. sc Ida Dojčić: Sastavljanje bilance za 2006. godinu
 • dr. sc. Boris Tušek: Bilješke uz financijske izvještaje za 2006. godinu
 • Financiranje HGK u 2007.
 • Andreja Švigir: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2006. godinu

Proračunski korisnici

 • Ivana Maletić, Bernardica Rupčić: Državni proračun za 2007. i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna
 • Serđo Kabić: Plaće, dodaci na plaće i druga materijalna prava zaposlenih u državnim i javnim službama u 2007.
 • mr. sc. Gordana Parać: Zakon o sustavu unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru
 • Nikolina Bičanić, Ivana Jakir Bajo: na kraju proračunske godine i sastavljanje financijskih izvještaja za 2006.

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Zdravko Baica: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 2006.

Porezi i doprinosi

 • Irena Alajbeg: Pregled ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj
 • Ksenija Cipek: Stipendije – vrste i oporezivanje
 • Mišljenja Ministarstva financija
 • mr. sc. Zdravko Baica: Oporezivanje manjkova
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: 31. siječanj – rok za predaju ID-1, IP i Potvrde
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rokovi podnošenja poreznih prijava
 • Tomo Šnajder: Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2007.
 • Vesna Brdovnik: Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2006. godinu

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun i isplata plaća u 2006

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Godišnji obračun amortizacije

Poslovanje s inozemstvom

 • Nenad Jalšovečki: Otvaranje i vođenje računa nerezidenata u banci
 • mr. sc. Slavica Pezer Blečić: Novosti u deviznom poslovanju

Bankarstvo

 • Ana Janjušić, Vedran Bartol: Nadzorna izvješća banaka

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za bolovanje na teret Zavoda

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Blagojević: Izmjene Zakona o doplatku za djecu

Na putu u EU

 • mr. sc. Ljubica Javor: Pravna stečevina Europske unije o porezu na dodanu vrijednost

Pravo trgovačkih društva

 • Josip Šimović: Promjene podataka u knjizi poslovnih udjela

Tebov kutak za opuštanje

 • Marjana Filipović Grčić: Objavite skvoš masnim naslagama!

Pitajte TEB

 • Staž osiguranja i bolovanje temeljem drugog dohotka
 • Naknadno umanjenje porezne osnovice
 • PDV kod «prefakturiranja» troškova

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Financijske vijesti iz svijeta

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije