arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2006

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Paušalno oporezivanje

Aktualno

 • Nada Petrović: Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti

Financije i računovodstvo

 • Mijo Jozić: Pričuve štedno – kreditnih zadruga
 • Mijo Jozić: Efektivna kamatna stopa na kredite štedno-kreditnih zadruga
 • mr. sc. Miljenko Giunio: Klauzule promjene cijene - valutna, indeksna i klauzula klizne skale

Proračunski korisnici

 • mr. sc. Zdravko Baica: Predujmovi

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Reprezentacija

Porezi i doprinosi

 • Mišljenja Ministarstva financija
 • Antonija Kursar - Hajnić: Posebni porezi na osobne automobile i motocikle
 • mr. sc. Zdravko Baica: Isplate u gotovini
 • Ksenija Cipek: Oporezivanje djelatnosti športaša
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezni gubitak

Plaće i naknade plaća

 • Jasminka Rakijašić: Primici u naravi

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Marcela Kir: Nalozi platnog prometa s inozemstvom
 • Nenad Jalšovečki: Carinski postupak na temelju ATA karneta

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Primjer upotrebe dodatnih kriterija

Revizija

 • Nenad Šimunec: Usklađenje poslovanja revizorskih društava s novim Zakonom o reviziji

Obvezno pravo

 • Bogoljub Raffaelli: Ugovor o zakupu

Računovodstvena početnica

 • Andreja Švigir: Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

Ugostiteljstvo

 • Koraljka Ladešić Masnec: Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu građana
 • Jasenka Štiglec: Obveze ugostitelja u obavljanju djelatnosti
 • Koraljka Ladešić Masnec: Uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje i obveza plaćanja poreza na potrošnju

Ljudi kao ljudi

 • dr. sc. Dubravka Miljković, dr. sc. Majda Rijavec: Postoji li savršeno rješenje?

Pitajte TEB

 • Revalorizacija dugotrajne imovine
 • Primjena najviše godišnje osnovice pri isplati bonusa za 2005
 • Obračun PDV-a pri vrijednosnom usklađenju nekurentne robe
 • Oporezivanje financijskog najma PDV-om
 • Potraživanja za mjesečne dodjele sredstava – proračunsko računovodstvo
 • Uvoz i plaćanje robe gotovinom od strane obrtnika