arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2006

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Nada Petrović: Računovodstveni i porezni aspekt trgovačke djelatnosti

Aktualno

 • Nada Petrović: Računovodstveni i porezni aspekt trgovačke djelatnosti

Financije i računovodstvo

 • Tromjesečni statistièki izvještaji I-III/2006.
 • dr. sc. Katarina Žager, Marina Sohora Bukovac: Virtualno računovodstvo
 • mr. sc. Jelena Čuveljak: Kamate na novčane obveze u stranoj valuti
 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje rezultata poslovanja, raspodjela dobiti i pokriće gubitka

Proračunski korisnici

 • Andreja Kusaković: Zatvaranje računa proračunskih korisnika državnog proračuna u poslovnim bankama
 • Nikolina Bičanić: Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2006. godine

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Što sve smanjuje osnovicu poreza na dobit
 • Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Vugrin: Popunjavanje obrasca R-Sm: najviša mjesečna i godišnja osnovica i zatezne kamate za II. Stup
 • Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Marcela Kir: Platni promet s inozemstvom
 • mr. sc. Davor Galinec: Primjena šifara osnova naplate i plaćanja u platnom s inozemstvom

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Računovodstvena početnica

 • Andreja Švigir: Računovodstvo od A do Z

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Kriteriji odabira najpovoljnije ponude

Radno pravo

 • Nikola Knežević: Mirovanje radnoga odnosa

Zaštita osobnih podataka

 • Miriam Lazić,: Zaštita osobnih podataka

Trgovina

 • Đema Bartulović, Maja Baričević: Zaštita potrošača – sklapanje ugovora, cijene, radni nalozi
 • mr. sc. Darko Manojlović: Minimalni uvjeti za trgovinu na malo
 • Ana Knežević: Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine i obveze poslodavca
 • Amalija Ikšić: Što je novo uz ambalažu i ambalažni otpad
 • mr. sc. Darko Manojlović: Energetske učinkovitosti kućanskih uređaja
 • Vođenje popisa robe trgovini na malo - Uputa Državnog inspektorata

Banke

 • Marijana Jelić: Što je to netting?

Mirovinsko osiguranje

 • Vladislav Veselica, Dinko Trbojević, Hrvoje Galić: Poslovanje mirovinskih fondova u 2005. Godini

Pitajte TEB

 • Troškovi obrazovanja i struènog usavršavanja
 • Evidentiranje prolaznih stavaka u Obrascu I-RA
 • Oslobođenje plaćanja PDV-a kod troškova usluga pri uvozu robe
 • Proračunsko računovodstvo
 • Primjena Zakona o javnoj nabavi