arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2006

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Tko mora revidirati financijska izvješća za 2005.?

Aktualno

 • Zvonko Koprivčić: Naknade za ambalažu

Financije i računovodstvo

 • Nenad Šimunec: Uporaba bjanko mjenice
 • Dragica Kušen, Branka Viduka: Predaja u Registar godišnjih financijskih izvještaja za 2005. Godinu
 • Mila Babić: Tehničke pričuve – prijenosne premije društva za osiguranje

Proračunski korisnici

 • Andreja Kusaković: Poslovanje proračunskih korisnika preko jedinstvenog računa lokalne riznice

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović: Obavljanje stomatološke djelatnosti u privatnoj praksi
 • Tumačenje Kolektivnog ugovora između poslodavca i radnika

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Nikola Vukić: Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima
 • Desanka ikandić: Izdaci za službena putovanja u inozemstvo
 • Aleksandra Antolić: Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Slovenijom
 • Branka Topolovec: Porezno nepriznati rashodi
 • mr. sc. Ljubica Javor: PDV na usluge prijevoza zaposlenicima
 • Gordana Marić: Dostavljanje PDV obrazaca elektroničkim putem - ePDV
 • Mirjana Paić Ćirić: Nove osnovice za obračun doprinosa za 2006.
 • Mišljenja Ministarstva financija
 • Željka Marinović: Obilježavanje kave markicama – pitanja iz prakse

Plaće i naknade plaća

 • Ninoslav Bartulović: Pravo na rodiljni dopust i naknadu plaće
 • Tomo Šnajder: Ugovorna zabrana utakmice: naknada plaće i obračun obveza

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Marcela Kir: Platni promet s inozemstvom

Financijske vijesti iz svijeta

 • Italija
 • Reosiguranje je ogromna industrija u svijetu
 • Rusija - Mnogo prvih javnih ponuda dionica
 • Japan - Rezultati japanskih financijskih reformi

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Dokazi o sposobnosti

Radno pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa – radni sporovi

Obvezno pravo

 • mr. sc. Jelena Čuveljak: O savjesnosti prilikom sklapanja ugovora

Menadžment

 • Domagoj Zaloker: Poslovni plan kao prijedlog za financiranje malih poduzeća

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Prijave podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći HZMO-u

Pitajte TEB

 • Primjena Zakona o javnoj nabavi
 • Proračunsko računovodstvo – evidentiranje raspodjele rezultata
 • Priznavanje amortizacije po stopama različitim od propisanih
 • Kamate po inozemnom kreditu
 • Prijelaz obrtnika na oporezivanje porezom na dobit i obveze za doprinose
 • Plaćanje carine i PDV-a kod lohn poslova
 • Ulaganja u strane vrijednosne papire

Ljudi kao ljudi

 • dr. sc. Dubravka Miljković, dr. sc. Majda Rijavec: Pogreške u donošenju odluka

Objave

 • CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE d.d. ZAGREB