arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2006

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Aktualno

 • Zdravka Barac: Obračun PDV-a na naknade za ambalažu
 • Vesna Brdovnik: Podnijeti ili ne godišnju prijavu poreza na dohodak za 2005.?

Financije i računovodstvo

 • Andreja Švigir: Vremenska razgraničenja
 • mr. sc. Mladen Štahan: Izvješća uprave i nadzornog odbora prema ZTD-u

Porezi i doprinosi

 • Zdravko Vukšić: Osobni troškovi (su)vlasnika – izuzimanja
 • Mišljenja Ministarstva financija
 • Nada Petrović: Evidencije i porezno određenje sredstava za osobni prijevoz

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Vugrin: Podnošenje Obrasca R-Sm putem interneta

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika

Poslovanje s inozemstvom

 • Davor Galinac: Određivanje šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvom
 • mr. sc. Marcela Kir: Platni promet s inozemstvom

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Osnivanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – odgovornosti i zadaci

Radno pravo

 • Josip Šimović: Izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Nikola Knežević: Radni odnosi – sudska praksa

Ovršno pravo

 • Jožica Matko Ruždjak: Ovrha na temelju vjerodostojne isprave – javnobilježnička ovrha

Ljudi kao ljudi

 • Andreja Švigir: Boje su u nama

Gospodarstvo

 • Danica Ledecki: Nove evidencije o pekarskim proizvodima

Pitajte TEB

 • Ulaganja u strane vrijednosne papire
 • Podjela osobnog odbitka za uzdržavano dijete
 • PDV i kamata na pozajmice
 • Korištenje osobnog odbitka uzdržavanog djeteta podnošenjem godišnje prijave
 • Konsolidacija proračuna