arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Mirjana Paić Ćirić: Rokovi

Aktualno

 • Oskar Cukrov: Kava – posebni porez i markice

Financije - računovodstvo

 • Prof. dr. sc. Josipa Mrša, Sanjin Stanković: Plaćanje dionicama i plaćanja na bazi dionica – novo područje standardiziranja u računovodstvu
 • Mr. sc. Saša Nikšić: Zabrana cesije i Zakon o platnom prometu u zemlji

Proračunsko računovodstvo

 • Gordana Sedmak Jednačak: Financijska i gospodarska sposobnost ponuditelja
 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje donacija i pomoći u nefinancijskoj imovini

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Poljoprivrednici obveznici PDV-a
 • Tomo Šnajder: Obvezna osiguranja poljoprivrednika

Porezi i doprinosi

 • Mr.sc. Šime Guzić: Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava
 • … Stajališta Carinske uprave – posebni porezi
 • Zdravka Barac: Izmjene Zakona o PDV-u
 • ….Stajališta Ministarstva financija
 • Ivana Čelina: Carinske i porezne olakšice hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Uplatni računi
 • Doprinosi
 • Gospodarski pokazatelji
 • Zatezne kamate
 • Tečajne liste
 • Novi propisi
 • Prosječne plaće zaposlenih
 • Porez i prirez

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Izaslani radnici - kako primijeniti međunarodne ugovore

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Masnjak: Devizna plaćanja nerezidentima fizičkim osobama

Izbor iz inozemne literature

 • Dr.sc. Višnja Šiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr.sc.Višnja Šipljak: Kompanije u svijetu previše štede, a ne investiraju

Trgovina

 • Ema Culi, Željka Lukačević Subotić: Prodaja javnih usluga i kontrola cijena

Turizam

 • Aleksander Vranko: Djelatnost iznajmljivanja plovila – charter usluge
 • Jasenka Štiglec: Inspekcijski nadzor u neregistriranim smještajnim objektima

Gospodarsko pravo

 • Mr.sc. Jelena Čuveljak: Prava kupaca kod kupnje stvari s materijalnim nedostacima
 • . . . Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora

Radno pravo

 • Nikola Knežević: . . . Radni odnosi – sudska praksa
 • Biljana Barjaktar: Što donose izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za trgovinu?
 • . . . Proširena primjena kolektivnih ugovora

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Kako vratiti preplaćeni dio doprinosa za ozljede na radu za 2004. godinu

Ljudi kao ljudi

 • Dr. Dubravka Miljković, dr. Majda Rijavec: Kako reći „Ne“ (I ne osjećati se krivom)

Pitajte TEB

 • Nenad Jalšovečki: Prijeboj
 • Krešimir Vranar: Ispravak PDV-a
 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje donacija
 • Andreja Švigir: Nadzorni odbor d.o.o. – a
 • Mirjana Paić Ćirić: Novi kolektivni ugovor za obrtnike
 • Mirjana Paić Ćirić: Isplata razlike plaće za smjenski rad u srednjem obrazovanju

Objave

 • Infosistem d.d. Zagreb