arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Mr. sc. Šime Guzić: Znaci

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Šime Guzić: Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava
 • Mr.sc. Josip Kereta: Upravljanje rizicima

Proračunsko računovodstvo

 • Gordana Sedmak-Jednačak: Spomenička renta - izvor namjenskog prihoda jedinice lokanle samouprave

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Plaćanje obrtnika mjenicom, čekom i drugim negotovinskim oblicima

Porezi i doprinosi

 • Ivana Kantolić: Postupak po podnesenim godišnjim prijavama za porez na dohodak 2004.
 • Božo Lelas, Mr.sc. Mirjana Vuraić: Iznajmljivanje kreveta i paušalno oporezivanje
 • ...Stajališta Ministarstva financija
 • Nada Petrović: Zastupanje u sustavu PDV-a
 • Carinska uprava (posebni porezi)

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Novi propisi
 • Porez i prirez
 • Prosječne plaće zaposlenih
 • Uplatni račun
 • Doprinosi
 • Gospodarski pokazatelji
 • Tečajne liste
 • Zatezne kamate

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Vugrin: Obrazac R-SM - isplata ostalih primitak i plaća prema sudskim presudama
 • Mr.sc. Desanka Šegić: Statičko izvješćivanje o plaćama (Obrasci SPL i TMP)

Poslovanje s inozemstvom

 • Mr.sc. Vlasta Brozović: Prijenos gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira preko državne granice

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Investicijski gurui se rjesavaju energetike, a kupuju banke i tehno stokove
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Nevolje eura

Radno pravo

 • ...Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa - Radni sporovi - sudska praksa
 • Biljana Barjaktar: Ukidanje doprinosa solidarnosti

Gospodarsko pravo

 • Mr.sc. Jelena Čuveljak: Odgovornost za materijalne nedostatke prodane stvari
 • Bogoljub Raffaeli: Ugovor o posudbi

Hrvatska - Europa

 • Berislav Kržić: Dosadasnji tijek privatizacije u Srednjoj i Istočnoj Europi

Revizija

 • Doc.dr.sc. Boris Tušek: Metode i tehnike interne revizije

Menadžment

 • Andrea Švigir: Upravljanje zalihama s ciljem smanjenja cash gap-a, te povećanja likvidnosti trgovačkih društava

Ugostiteljstvo

 • Koraljka Ladešić Masnec: Uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu građana

Marketing

 • Salvatore Citra: Provjera zadovoljstva korisnika usluga

Mirovinsko osiguranje

 • Vlatko Mrša: Hrvatski branitelji - nova prava iz mirovinskog osiguranja

Statistika

 • Mr.sc. Ivan Kelebuh: Postupak izračunavanja indeksa potrošačkih cijena i serija indeksa potrošačkih cijena od 1998. do 2005.

Ljudi kao ljudi

 • Dr.sc. Majda Rijavec, Dubravka Miljković: Kamo plovi vaš brod?

Pitajte TEB

 • Mr.sc. Šime Guzić: Naknada za igrače i PDV
 • Krešimir Vranar: PDV na odvjetničke usluge
 • Krešimir Vranar: Kamate po financijskom najmu
 • Jasminka Rakijašić: Bonusi za 2004. i najviša godišnja osnovica
 • Mirjana Paić Ćirić: Isplata jubilarne nagrade

Objave

 • Renault Nissan d.o.o. Zagreb