arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Mr. sc. Šime Guzić: Dobitci i gubitci

Financije

 • Zdenka Pogarčić: Projekt "One Stop Snop" HITRO.HR
 • Lidija Hanžek: Hrvatski registar obveza po kreditima - HROK

Računovodstvo

 • Dr.sc. Ivo Spremić: Što je okvir za sastavljanje i predočavanje financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj?
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Polugodišnja financijska izvješća prema ZOR-u i MRS-ovima
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Polugodišnja izvješća prema ZTD-u
 • Jasminka Rakijašić: Dostavljanje polugodišnjih financijskih izvješća - obveznici i rokovi
 • Ivan Čonkaš, Dragica Kušen, Branka Viduka: Statistički izvještaji za prvo polugodište
 • Andreja Švigir: Upravljanje zalihama s ciljem optimalizacije rezultata poslovanja uz primjenu MRS-a 2-Zalihe

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Polugodišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Neprofitne organizacije

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Polugodišnja financijska izvješća neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Alan Vajda: Studenti - obrtnici

Porezi i doprinosi

 • ... Stajališta Carinske uprave (posebni porezi)
 • Mr.sc. Šime Guzić: Neka pitanja oporezivanja dobiti koja bi se trebala urediti pravilnikom
 • Mirjana Paić Ćirić: Porez na dohodak - ima li još dvojbi?
 • Lidija Bijelonjić: Oporezivanje prevoditelja
 • Mirjana Paić Ćirić: Članovi uprave trgovačkih društva
 • Mirjana Račevska: Oporezivanje prometa rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila
 • Nada Petrović: Popusti i odobrenja
 • Zdravka Borac: Najam brodova i jahti u sustavu PDV-a (charter)
 • Mr.sc. Ljubica Javor: Oporezivanje usluga posredovanja PDV-om
 • ... Stajališta Ministarstva financija

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Gospodarski pokazatelji
 • Porez i prirez
 • Prosječne plaće zaposlenih
 • Uplatni račun
 • Doprinosi
 • Tečajne liste
 • Novi propisi
 • Zatezne kamate

Plaće i naknade plaća

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme bolovanja

Poslovanje s inozemstvom

 • Mr.sc. Vlasta Brozović: Izvješćivanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima u/iz inozemstva

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Investiranje u obveznice
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Smanjivanje troškova. Dokle?
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Demokratska prava dioničara

Radno pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa - Radni sporovi - sudska praksa
 • ... Stajališta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Gospodarsko pravo

 • Bogoljub Raffaeli: Ispunjenje novčane obveze
 • Vesna Buljan: Izmjene Zakona o sudskom registru
 • ... Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora

Trgovina

 • Željka Lukačević - Subotić: Primjena Zakona o zaštiti potrošača

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Zapošljavanje branitelja i doprinosi na plaću
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Javna nabava-razvrstavanje robe
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Usluge seminara
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Dokumentacija za nadmetanje
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Ponavljanje postupka

Objave

 • EKO Međimurje d.d. Čakovec
 • PANTURIST d.d. Osjek