arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Mr. sc. Šime Guzić: Dugoročno

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Šime Guzić: Revalorizacija
 • Andreja Švigir: Primjena MRS-a 11 u građevinarstvu

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir Bajo: Evidentiranje prihoda i rashoda specifičnih poslovnih događaja u sustavu proračuna

Neprofitne organizacije

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Neprofitne organizacije u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Poslovanje obrtnika

 • Nada Petrović: Poslovanje trgovačkog obrta na malo

Porezi i doprinosi

 • Tomo Šnajder, Ksenija Vugrin: Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2005.
 • Božo Lelas, Mr. sc. Marijana Vuraić: Paušalno oporezivanje iznajmljivača
 • Ivan Lovrić: Primjena Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 • Srebrenka Pečenjak: Transferne cijene između povezanih društava
 • Vesna Brdovnik: Oporezivanje drugog dohotka nerezidenata
 • ... Stajališta Ministarstva financija
 • Berislav Matković: Naplata poreznog duga ovrhom na plaći zaposlenika
 • Lidija Bijelonjić: Oporezivanje dohotka od obavljanja umjetničkih djelatnosti
 • Mirjana Paić Ćirić: Volonteri

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Doprinosi
 • Porez i prirez
 • Uplatni račun
 • Gospodarski pokazatelji
 • Zatezne kamate
 • Tečajne liste
 • Novi propisi
 • Prosječne plaće zaposlenih

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Vugrin: Korektivni obrazac R-Sm u 2005. Godini

Poslovanje s inozemstvom

 • Ljubica Lekić: Otvaranje deviznog računa u inozemstvu

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Dolarske dvojbe
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Revolucija jedinstvene porezne stope u svijetu
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Radno pravo

 • Nikola Knežević: ... Sudska praksa - radni sporovi
 • ... Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora

Gospodarsko pravo

 • Mr. sc. Jelena Čuveljak: Novine u ugovornim odnosima prema novom Zakonu o obveznim odnosima
 • ... Zaštita na radu

Marketing

 • Domagoj Zaloker: Marketing plan

Turizam

 • Renata Tomljenović: Plaćanje boravišne pristojbe u 2005.

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Primjena Zakona o mirovinskom osiguranju

Pitajte TEB

 • Mirjana Paić Ćirić: Pomoć za nabavu lijeka
 • Krešimir Vranar: PDV na kamate u slučaju leasinga
 • Jasminka Rakijašić: Obrazac ID za plaće članova tijela vlasti
 • Mr.sc. Šime Guzić: Revalorizacijska pričuva

Prilozi

 • Zakon o boravišnoj pristojbi
 • Pravilnik o samostalnim djelatnostima koje se mogu paušalno oporezivati te načinu utvrđivanja i oporezivanja paušalnog dohotka