arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Šime Guzić: Gotovina

Financije - računovodstvo

 • Ivan Čonkaš, Dragica Kušen, Branka Viduka: Tromjesečni statistički izvještaji
 • mr.sc. Miljenko Giunio: Kamate danas i sutra

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Kusaković: Predaja financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2005. Godine

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Izdavanje, primanje i evidentiranje računa

Porezi i doprinosi

 • ...Stajališta Ministarstva financija
 • Tomo Šnajder: Povrat doprinosa za mirovinsko iznad najviše osnovice
 • mr.sc. Šime Guzić: Računovodstveni aspekt poreza po odbitku

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Uplatni račun
 • Doprinosi
 • Gospodarski pokazatelji
 • Zatezne kamate
 • Tečajne liste
 • Novi propisi
 • Prosječne plaće zaposlenih
 • Porez i prirez

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Obračun doprinosa obrtnika - obveznika poreza na dohodok i poreza na dobit
 • Inga Žic: Doprinos za zapošljavanje
 • ... Uputa za preknjižavanje uplaćenog doprinosa za zapošljavanje

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Tekući i kapitalni transferi - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Poslovanje Banaka

 • dr.sc. Ksenija Klasić: Bankoosiguranje: Trendovi i organizacija

Menadžment

 • Vladislav Veselica, Goran Filipić, Hrvoje Stipić: Zadaća financijskog managera
 • mr.sc. Žarko Grbčić: Kako je J. Welch vodio General Electric

Radno pravo

 • Nikola Knežević: ... Sudska praksa - radni sporovi
 • ...Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • ...Stajališta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Registar članaka za 2004.
 • Registar stajališta
 • Iris Gović: Otpremnina u sudskoj praksi

Gospodarsko pravo

 • Zorislav Kaleb: Navođenje neistinitih podataka u prospektu vrijednosnog papira i njegova nedopuštena distribucija

Trgovina

 • Željka Lukačević - Subotić: Izračun realne godišnje kamatne stope na potrošačke kredite

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Zdravstveno osiguranje djece, redovitih učenika i studenata

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojota: Obveza sastavljanja rekapitulacije osnovica za doprinose mirovinskog osiguranja

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Korporacijska kreditna sposobnost
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Pitajte TEB

 • mr.sc. Zdravko Baica: Javna nabava
 • Jasminka Rakijašić: Krediti po povoljnijim kamatama bivšim radnicima
 • Jasminka Rakijašić: Plaćanje kazne za odgovornu osobu