arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Šime Guzić: Jasnoća

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Leasing kao alternativni način financiranja
 • Andreja Švigir: Porezni i računovodstveni aspekt rezerviranja
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka
 • ... Rokovi za financijska i porezna izvješća za 2004.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikoina Bičanić: Knjigovodstvene promjene na računima rezultata poslovanja u 2004. i 2005. Godini

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2004.

Porezi i doprinosi

 • ... Stajališta Ministarstva financija
 • ... Stajališta Carinske uprave
 • Mirjana Paić Ćirić: Osnovice za obračun doprinosa za 2005. Godinu
 • Vesna Brdovnik: Uz novi Pravilnik o porezu na dohodak
 • Vesna Brdovnik: Godišnji obračun poreza na dohodak za 2004.
 • Dunja Hitrec: Novi Zakon o porezu na dobit - oporezivanje porezom po odbitku naknada za intelektualno vlasništvo
 • Mr.sc. Šime Guzić: Iskazivanje kamata i darovanja u prijavi poreza na dobit za 2004.

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Uplatni račun
 • Tečajne liste
 • Zatezne kamate
 • Gospodarski pokazatelji
 • Doprinosi
 • Novi propisi
 • Prosječne plaće zaposlenih
 • Porez i prirez

Plaće i naknade plaća

 • ... Doprinos za zapošljavanje
 • Ksenija Vugrin: Plaćanje doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja - povrati i ispravci
 • Tomo Šnajder: Posebni slučajevi izvješćivanja na obrascima ID i IDD

Poslovanje s inozemstvom

 • Mr.sc. Vlasta Brozović: Nadzorna knjiga u poslovima s inozemstvom - praktični primjeri

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Kako igrati sa slabim dolarom
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Radno pravo

 • ... Stajališta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Nikola Knežević: ...Sudska praksa - radni sporovi

Gospodarsko pravo

 • ... Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Dr.sc. Ljiljana Maurović: Stjecanje vlastitih dionica
 • Nenad Šimunec: Mjenično poslovanje - pitanja iz prakse

Trgovina

 • Mr.sc. Darko Manojlović: Minimalni tehnički uvjeti za prodaju izvan prodavaonica

Mirovinsko osiguranje

 • Vladislav Veselica; Dinko Trbojević: Ulaganje i prinosi mirovinskih fondova u 2004.

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Oporezivanje primitaka po ugovoru o djelu iz 2004. s isplatom u 2005. Godini
 • Mirjana Paić Ćirić: Službeno putovanje u inozemstvo
 • Krešimir Vranar: Dohodak na temelju poslovnih knjiga
 • Krešimir Vranar: PDV na kamate kod leasinga

Objave

 • Vodogradnja Varaždin d.d.