arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Mirjana Paić Ćirić: Ali nekih stvari ima…

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Novine koje donosi novi Zakon o računovodstvu
 • dr. sc. Boris Tušek: Prikaz Prijedloga novog Zakona o reviziji

Financije - računovodstvo

 • dr. sc. Katarina Žager: Osnovna obilježja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)
 • Jasminka Rakijašić: Novi obrazac bjanko zadužnice
 • Andreja Švigir: Konačni obračun amortizacije za 2005. godinu

Proračunski korisnici

 • Nikolina Bičanić: Rokovi za sastavljanje i predočavanje financijskih izvještaja u siječnju 2006.
 • Mario Jerončić: Uloga informatičke podrške u uspostavljanju sustava riznice
 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2005.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Likvidacija obrta

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Nikola Vukuć: Povrat PDV-a stranim državljanima
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Stanko Zorica, Štefica Crvenković: Povrati i preknjiženja poreza i doprinosa
 • Katica Amidžić Peročević: Porez na dobit – odgovori na pitanja
 • Mirjana Paić Ćirić: Rokovi podnošenja poreznih i ostalih izvješća
 • Lidija Bijelonjić: Sudski vještaci

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Mora li nam poslodavac isplatiti božićnicu?
 • Tomo Šnajder: Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2006.

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Marcela Kir: Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja u zemlji
 • Alen Škudar: Najčešće pogreške i propusti u izvještavanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima

Financijske vijesti iz svijeta

 • Istočna Europa i euro
 • Nadzorna tijela EU razmišljaju kako objaviti financijske informacije kompanija
 • Norveška – učešće žena u upravnim odborima<br> Kako to funkcionira danas, tri godine nakon uvođenja

Javna nabava

 • Gordana Sedmak - Jednačak: Izravna pogodba u pregovaračkom postupku

Radno pravo

 • Nikola Knežević: Radni odnosi – sudska praksa
 • Gordana Jalšovečki: Primjena Zakona o radu – pitanja i odgovori
 • Biljana Barjaktar: Pravo na povećanu plaću za rad na dane blagdana

Gospodarsko pravo

 • Milan Stipić: Uz Novelu Zakona o Državnom inspektoratu

Ovršno pravo

 • Iris Gović: Ovrha na plaći

Banke

 • Vlasta Vrčak: Plaćanje neopozivim dokumentarnim akreditivom

Marketing

 • Domagoj Zaloker: Nekoliko koraka za uspješan marketing vašeg proizvoda/usluge

Ljudi kao ljudi

 • mr. sc. Nediljka Rogošić: Etičnost u poslovanju

Pitajte TEB

 • Plaće po sudskim presudama
 • Popisne razlike kod proračunskih korisnika
 • Obračunavanje PDV-a kod posredovanja pružanja usluge popravka broda
 • Obračun PDV-a na usluge ukrcaja i iskrcaja
 • Kapitalizacija troškova kamata
 • Oporezivanje kataloga PDV-om i porezom na dobit

Objave

 • Plamen International d.o.o., Požega
 • Riviera Holding, d.d., Poreč
 • KIO Keramika d.o.o., Orahovica
 • Gradnja d.o.o., Osijek
 • Shell d.o.o., Zagreb