arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Hrvatski računovođe već su u Europi - kada će postići europske plaće?

Aktualno

 • Mr. sc. Miljenko Giunio: Novi rok za plaćanje kod trgovačkih ugovora
 • Mr. sc. Mlade Štahan: Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja - trebaju li se promijeniti?

Financije - računovodstvo

 • Branka Topolovec, Domagoj Hladika: Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis
 • Andreja Švigir: Potraživanje od kupaca

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit

Neprofitne organizacije

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Pripremne radnje za izradu financijskih izvješća

Porezi i doprinosi

 • Vesna Brdovnik: Porez na dohodak i naknade troškova službenih putovanja
 • Stajališta Ministarstva Financija
 • Zvonko Koprivčić: PDV na usluge prijevoza pri uvozu i izvozu robe
 • Mr. sc. Ljubica Javor: Servisna djelatnost i PDV
 • Dubravka Sekulić: Transferne cijene i načelo nepristrane transakcije
 • Mr. sc. Damir Ocvirk: Prikriveni zajmovi i porez po odbitku
 • Srebrenka Pečenjak: Oporezivanje porezom po odbitku
 • Bruna Kašnjar: Oporezivanje fizičkih osoba nerezidenata - ugovor o djelu

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Zahtjev za odobrenje nastavka postupka javne nabave

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Masnjak: Poslovanje s inozemstvom

Financijske vijesti iz svijeta

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Javna nabava

 • Zahtjev za odobrenje nastavka postupka javne nabave

Radno pravo

 • Primjer: Ugovor o djelu
 • Gordana Jalšovečki: Primjena zakona o radu - pitanja i odgovori
 • Mr. sc. Alen Rajko: Promjene u radnopravnom statusu namještenika

Ovršno pravo

 • Mr. sc. Jelena Čuveljak, Marija Lulić, Jožica Matko Ruždjak: Novela Ovršnog zakona – odgovori na pitanja

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Novine u pravima iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Ljudi kao ljudi

 • Dr. Dubravka Miljković, Dr. sc. Majda Rijavec: Katastrofa: stvari nisu onakve kakve ja hoću da budu!
 • Andreja Švigir: test

Pitajte TEB

 • Primjena stopa za obračun amortizacije
 • Primljene jamčevine - proračun
 • Korekcije računa dobavljača iz prethodne godine
 • Doznaka plaće radnicima u inozemstvo

Objave

 • Brioni d.d.
 • GP KRK
 • GP RIJEKA
 • Auto kuća Lozić d.o.o.
 • Končar
 • strojar d.o.o.
 • Najava TEB-ovog treninga za menađere u studenom