arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Računovođa, kao porezna olakšica

Aktualno

 • Vesna Brdovnik, Mirjana Paić Ćirić: O još nekim novinama u porezu na dohodak - što je plaća?
 • Katica Amidžić Peročević: Osobni automobili i druga sredstva za osobni prijevoz - porezni status

Financije - računovodstvo

 • Nada Petrović: Investicijsko ulaganje i/ili investicijsko održavanje
 • Andreja Švigir: Evidentiranje izdataka za računalne programe
 • Nenad Šimunec: Mjenica - izdavanje i naplata

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir Bajo: Primjeri knjiženja u sustavu proračuna

Poslovanje obrtnika

 • Stajališta nadležnih tjela
 • Krešimir Vranar: Obrtnici u sustavu PDV-a

Porezi i doprinosi

 • Zdravka Barac: Nekretnine u sustavu PDV-a
 • Andrea Novak Škarec: Oporezivanje nastavničke djelatnosti nerezidenata
 • ...Stajališta Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Vugrin: Povezivanje podataka iz Obrasca R-S/R-Sms uplatama doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja

Poslovanje s inozemstvom

 • Mr. sc. Marcela Kir: Primjena zakona o deviznom poslovanju

Izbor iz inozemne literature

 • dr.sc.Višnja Špiljak: Financijska vijesti iz svijeta
 • dr.sc.Višnja Špiljak: Naftoholičari
 • Berislav Kržić: Pet riječi koje bi svaki investitor trebao ignorirati

Javna nabava

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Postupak nabave roba, radova i usluga male vrijednosti

Radno pravo

 • Stajališta ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Biljana Barjaktar: Tko mora donjeti pravilnik o radu?
 • Nikola Knežević: Radni odnosi - sudska praksa

Ovršno pravo

 • mr. sc. Jelena Čuveljak: Što je novoga u Ovršnom zakonu?

Zaštita potrošača

 • Željka Lukačević – Subotić, Maja Baričević: Neka pitanja zaštite potrošača

Banke

 • Vlasta Vrčak: Otvaranje i vođenje deviznih računa nerezidenata

Mirovinsko osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Zdravstveno osiguranje - administrativna pristojba od 1. listopada
 • Ana Šašić Šojat: Prijave za vođenje matične evidencije HZMO-a

Ljudi kao ljudi

 • Dr. Dubravka Miljković, dr. majda Rijavec: Svi me moraju voljeti
 • Domagoj Zaloker: Načini motivacije zaposlenika
 • Andreja Švigir: Rješenje testa iz časopisa br. 9/05

Pitajte TEB

 • naknade štete zbog posljedica nesreće na radu
 • Prijenos sredstava iz inozemstva u RH
 • Primitak od prodaje poslovnog udjela
 • Planiranje i evidentiranje operativnog najma kod proračuna
 • Ispravak vrijednosti potraživanja do svote 5.000,00 kn
 • Uspostavljanje podataka o stažu osiguranja za radnike zaposlene kod obrtnika
 • Prijelaz na plaćanje poreza na dobit

Objave

 • PULA HERCULANEA d.o.o.
 • RADNIK OPATIJA d.d.
 • VODOGRADNJA VARAŽDIN d.d.