arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: TEB jučer, danas i sutra

Financije i računovodstvo

 • Mr.sc. Mladen Štahan: Računovodstvene politike i bilješke uz financijska izvješća
 • Jasminka Rakijašić: Financijska i poslovna izvješća prema posebnim propisima
 • Jasminka Rakijašić: Izvješće o promjenama glavnice
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Obvezna izvješća prema ZTD-u
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće velikih poduzetnika
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Izvješće o novčanim tijekovima
 • Mr.sc. Šime Guzić: Sastavljanje bilance
 • Mr.sc. Šime Guzić: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Mr.sc. Šime Guzić: Financijska izvješća poduzetnika za 2004. Godinu
 • Mirjana Paić Ćirić: Naknade, doprinosi, članarine i spomenička renta

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Kusaković: Financijsko izvještavanje za 2004. i promjene u proračunskom sustavu

Računovodstvo neprofitnih organizacija

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 2004. Godinu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Godišnji obračun amortizacije obrtnika

Porezi i doprinosi

 • ...Nova najniža osnovica i druge osnovice za obračun doprinosa za 2005.
 • Mr.sc. Šime Guzić: Prijava poreza na dobit za 2004. Godinu
 • Katica Amidžić Peročević: Konačni obračun PDV-a za 2004.
 • Vesna Brdovnik: Obveznici podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak za 2004. Godinu
 • Štefica Crvenković: Nova Naredba o uplaćivanju prihoda proračuna i obveznih doprinosa u 2005.
 • Stajališta Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Obračun poreza i doprinosa iz plaće u 2005.
 • Jasminka Rakijašić: Drugi dohodak - sadržaj i obračun davanja
 • Tomo Šnajder: Novi obrasci za izvješćivanje o plaćama
 • Ksenija Vugrin: Promjene u podnošenju podataka - novi - R-S/m za siječanj 2005.

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Novi propisi
 • Tečajne liste
 • Prosječne plaće zaposlenih
 • Gospodarski pokazatelji
 • Zatezne kamate
 • Uplatni račun
 • Doprinosi
 • Porez i prirez

Poslovanje s inozemstvom

 • Mr. sc. Marcela Kir: Platni promet s inozemstvom

Izbor iz inozemne literature

 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Razboriti investitori

Banke

 • Vlatka Ivezić: Kontroling u bankama

Gospodarsko pravo

 • ... Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora

Radno pravo

 • Iris Gović: Zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću
 • Nikola Knežević: ...Sudska praksa - radni sporovi

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Isplata dividenti nakon 1. siječnja 2005.
 • Mirjana Paić Ćirić: Obveze poslodavaca uz predaju poreznih evidencija
 • Krešimir Vranar: Odvjetničke usluge inozemnom predstavništvu
 • Mr.sc.Zdravko Baica: Javna nabava

Objave

 • Hoteli Jadran, Ploče
 • KIO d.d. Orahovica
 • Auto Remetinec d.d. Zagreb