arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije i računovodstvo

 • Marta Anđel: Izračun redovne i zatezne kamate primjenom proporcionalnog i konformnog kamatnjaka
 • Nada Petrović: Komisioni poslovi - računovodstveni i porezni aspekt
 • Josipa Mrša, Mr. sc. Ljerka Cerović: Novi međunarodni standardi financijskog izvješćivanja

Porezi i doprinosi

 • Željka Marinović: Novosti u oporezivanju automobila, motocikala i plovila posebnim porezom
 • Željka Marinović: Promjene u posebnom porezu na duhanske proizvode
 • Mr. sc. Zdravko Baica: Dohodak od nesamostalnog rada do 1.500 kuna
 • Sintija Perinić Šarić i Višnja Fleker: Pomorski agencijski posloviu sustavu PDV-a
 • Lidija Bijelonjić: Obveznici utvrđivanja dohodka na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija
 • Tomo Šnajder: Seljački turizam u sustavu poreza i doprinosa
 • ...Stajališta Ministarstva financija

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Porezi i prirezi, doprinosi, uplatni računi, tečajne liste, zatezne kamate, gospodarski pokazatelj, prosjećne plaće zaposlenih, novi propisi

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Obrtnici u sustavu paušalnog oporezivanja dohotka i sezonsko poslovanje obrtnika
 • Krešimir Vranar: Izdaci prijevoza u svezi s uporabom prijevoznih sredstava obrtnika

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Masnjak: Provizije u vanjskotrgovinskom poslovanju

Izbor iz inozemne literature

 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji

Analiza

 • Dr. sc. Josip Kovačević: Mjerenje produktivnosti poduzeća

Trgovina

 • Đuro Horvat: Novi koncept osobne prodaje i prodajnog menađmenta
 • Mladen Nagoda: Vođenje popisa robe u trgovini na malo
 • Mr. sc. Darko Manojlović: Tehnički zahtjevi i postupak ocjene sukladnosti za proizvode koji se stavljaju na tržište

Ugostiteljstvo

 • Jasenka Štiglec: Cijene usluga u ugostiteljstvu

Gospodarsko pravo

 • Iris Gović: Izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Fran Marović: Obavljanje poslova zaštite na radu - osposobljavanje poslodavca ili njegovog ovlaštenika
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • ...Stajališta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Zdravstveno osiguranje

 • Ana Brzović: Zdravstvena zaštita u inozemstvu

Poslovne informacije

 • Ljerka Rajko: Gospodarski rast i trgovina Hrvatske krajem 2003. i početkom 2004.
 • Mr. sc. Marinko Kovačić: Utjecaj treninga na organizacijske preformanse
 • Salvatore Citra: Razmišljanja o globalizaciji