arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije i računovodstvo

 • Mr.sc. Mladen Štahan: Polugodišnja financijska izvješća, izvješćivanje nadzornog odbora i skupštine trgovačkog društva
 • Zvonko Koprivčić: Zatezne kamate - propisi i praksa
 • Mr.sc. Desanka Šegić: Regres za godišnji odmor u pojedinim djelatnostima
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za razdoblje siječanj-lipanj 2004. godine
 • Nikolina Bičanić: Polugodišnje obveze izvješćivanja proračuna i proračunskih korisnika
 • Andreja Švigir: Postupak s pogreškama u računovodstvu i financijskim izvješćima uz primjenu MRS-a 8
 • Ivan Čonkaš, Dragica Kušen, Branka Viduka: Neka pitanja statističkih izvještaja za razdoblje siječanj-lipanj 2004.
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Raspodjela dobiti i pokriće gubitka
 • Jasminka Rakijašić: Obveznici i rokovi podnošenja polugodišnjih financijskih, poslovnih i statističkih izvješća

Porezi

 • Koraljka Ladešić Masnec: Boravišna pristojba
 • Mr.sc. Nikola Vukić: Žalba - pravni lijek u poreznom postupku
 • Marijana Vuraić: Indirektna spomenička renta
 • Ana Poljak: Direktna spomenička renta
 • Tomo Šnajder: Obveza doprinosa na primitke stranaca te hrvatskih državljana za rad u inozemstvu
 • Vesna Brdovnik: Porezni aspek isplata nagrada i pomoći fizičkim osobama
 • Mirjana Paić Ćirić: Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja
 • Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz plaća
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Mr.sc. Šime Guzić: Porez na dobit u 2004. godini

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje primitaka i izdataka u slučaju likvidacije obrta

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Šoštarić: Poslovanje putem carinskih skladišta
 • Popis osoba kojima su izdani certifikati za programska rješenja zaštićenog računalnog programa za ovlaštene mjenjače
 • Boris Masnjak: Novosti u mjenjačkom poslovanju
 • Melita Belavić: Ovlašteni pošiljatelj

Izbor iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Privatni kapital mogao bi pobjeći iz Europe
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Bankarstvo u središnjoj Europi
 • Berislav Kržić: Rizičnost ulaganja u hedge fondove

Gospodarsko pravo

 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Zorislav Kaleb: Kazneno djelo zlouporabe osiguranja
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Usuglašavanje temeljnog kapitala s izmijenjenim odredbama ZTD-a

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Povrat doprinosa za ozljede na radu za 2003.

Mirovinsko osiguranje

 • Vlatko Mrša: Uvjeti za mirovinu

Poslovne informacije

 • Dinka Rajčić: Uporabna dozvola kao preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • Alen Škudar: Utjecaj izravnih ulaganja na hrvatski izvoz i vanjskotrgovinsku bilancu
 • Dr.sc. Mladen Staničić: Hrvatska i EU - prednosti statusa kandidata
 • Mirjana Račevska: Stavljanje brašna na tržište od 1. srpnja 2004.