arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije i računovodstvo

 • Dr.sc. Nidžara Osmanagić Bedenik: Balanced scorecard
 • Serđo Kabić: Dnevnice i naknade za korisnike proračuna
 • Mr.sc. Krešimir Dragić: Korporacijski sektor u svjetlu monetarne i fiskalne politike
 • Zatezne kamate
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Dani i primljeni predujmovi proračuna i proračunskih korisnika

Poslovanje obrtnika

 • Mirjana Paić Ćirić: Obračun doprinosa obveznika samostalnih djelatnosti
 • Krešimir Vranar: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti

Porezi

 • Zdravka Barac: Što donose izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Nada Petrović: Posebnosti obavljanja ugostiteljske djelatnosti
 • Mr.sc. Damir Ocvirk: PDV vrtuljak (kolovođa, lažni trgovci i naivni plesač) ili jedna zanimljiva presuda suda u Velikoj Britaniji
 • Lidija Bijelonjić: Dohodak od najma nekretnina i pokretnina te iznajmljivanja soba i postelja
 • Dr.sc. Nikola Mijatović: Međunarodno dvostruko oporezivanje nasljedstva i darova
 • Bruna Kašnjar: Isplate dohodaka inozemnim fizičkim osobama

Poslovanje s inozemstvom

 • Željka Marinović: Puštanje alkoholnih pića u slobodni promet
 • Marcela Kir: Naplata i plaćanje između rezidenata i nerezidenata u gotovini i čekovima

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Najveći dobitnici i gubitnici prvog kvartala
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Ekonomska strana imigracije u EU iz Istočne Europe
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Berislav Kržić: Što ne valja s uzajamnim investicijskim fondovima
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Bankarstvo u novim članicama EU-izazov novih pravila
 • Berislav Kržić: Deset važnih stvari koje vam vaša banka neće reći

Bankarstvo

 • Mr.sc. Vlasta Ivezić: Kontroling u bankama
 • Tomislav Katić: Računovodstveno praćenje derivatnih financijskih instrumenata u bankama

Gospodarsko pravo

 • Mr.sc. Mladen Pavlović: Cesija - ustupanje potraživanja ugovorom
 • Aleksandar Skenderović: Ugovor o pitanjima sukcesije iza bivše SFRJ
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni sporovi

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Bolovanje zbog njege člana uže obitelji

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Poslovne informacije

 • Salvatore Citra: Pravila igre
 • Robert Peček: Otkup atraktivnih stanova
 • Mr.sc. Ante Rončević: Spajanje, pripajanje i preuzimanje poduzeća u funkciji jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
 • Mr.sc. Mirko Grubišić: Informacije o rezultatima poduzetnika iz Registra godišnjih financijskih izvješća
 • Gordana Sedmak Jednačak: Referentni radovi
 • Mate Ivančević: Prodaja poljoprivrednih proizvoda

Istraživanja

 • Dr.sc. Ante Bistričić: Projektna kultura
 • Mr.sc. Dario Dunković: Nabava za vrijeme promotivne ponude