arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije i računovodstvo

 • Marija Lulić: Zadužnica u praksi
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Otvaranje početnih stanja računa kod neprofitnih organizacija koje su od 1. siječnja 2004. postale proračunski korisnici
 • Andrea Perše, Dragica Kušen: Osvrt na izmjene Pravilnika o Registru godišnjih financijskih izvještaja
 • Serđo Kabić: Izvršavanje Državnog proračuna za 2004. godinu

Porezi

 • Katica Amidžić Peročević: Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti
 • Ivan Lovrić: Posebno oporezivanje sirupa za osvježavajuća bezalkoholna pića
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Ivan Lovrić: Dječji dodatak i njegov porezni tretman
 • Nada Petrović: Obavljanje djelatnosti ustanova
 • Zdenka Koharić: Ovršni postupak u poreznom pravu
 • Dr.sc. Nikola Mijatović: Oporezivanje nasljedstva i darova u Švicarskoj - primjer kantona Zurich
 • Hrvoje Dujmović, Jasminka Rakijašić: Plaće iznad iznosa najviše mjesečne osnovice

Istraživanja

 • Mr.sc. Jasna Prester: Sklonost hrvatskih managera riziku
 • Mr.sc. Žarko Grbčić: Dijagnostički modeli usklađenosti organizacije

Poslovanje s inozemstvom

 • Igor Fistrić: Dokumentarni inkaso - alternativa dokumentarnom akreditivu

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Kako "kratko" prodavati T obveznice?
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Starenje stanovništva ugrožava kreditni rejting
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Tko će plaćati za starije

Bankarstvo

 • Davor Delišimunović: Menadžment zaštite i sigurnosti - preduvjet uspješnosti poslovanja
 • Mario Varjačić: Praktična primjena MRS-ova u financijskim izvještajima banaka

Gospodarsko pravo

 • Dr.sc. Petar Vučić: Utjecaj izmjena Ovršnog zakona na značaj i položaj zadužnice
 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Zorislav Kaleb: O kaznenom djelu nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima
 • Desanka Sarvan: Pravni status objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Rodiljni dopust - pravo i naknada

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Utvrđivanje staža osiguranja za 2003. godinu (ukidaju se tiskanice M-4P i druge)

Poslovne informacije

 • Salvatore Citra: Izravna pošta za komuniciranje s ciljnom grupom
 • Robert Peček: Utvrđivanje naknade za oduzeta građevinska zemljišta i poslovne prostore
 • Mr.sc. Marinko Kovačić: Značajke međunarodnog poslovnog dogovaranja
 • Jasenka Štiglec: Organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana i izletničkih programa
 • Dr.sc. Mario Spremić: Poslovni modeli u novoj ekonomiji